Hanke
Utvecklingsprojekt - 84475

Hanko Data Parks utveckling

Hangon kaupunki

31.12.2018 - 30.12.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Innehåll Hangö stad, Raseborgs stad och C-Fiber Hanko samarbetar och marknadsför fyra datacenter-tomter under namnet Hanko Data Parks, www.hankodataparks.fi. De fyra tomterna har olika beskaffenheter gällande storlek och elförsörjning. Samarbetet grundar sig på C-Fiber Hanko och städernas andel i C-Lion1, en optisk havskabel Helsingfors- Hangö-Rostock, som togs i bruk hösten 2017. I och med kabeln har Hangö blivit en viktig punkt för optiska förbindelser inom Finland och via Finland till Centraleuropa och Ryssland. Optiska havskablarna Eastern Light, på sträckan Stockholm-Hangö, och planerade Arctic Connect via Nordostpassagen ger Hanko Data Parks helt nya förutsättningar som knutpunkt mellan Centraleuropa, Norden och Asien. Målgrupper Internationella datacenter-aktörer som vill etablera sig i norra Europa. Målsättning Genom att ett eller flera datacenter etablerar sig i Hanko Data Parks skapas nya arbetsplatser i regionen. Främst sysselsätts yngre personer.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

84475

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
Ny affärsverksamhet
digitalisering
logistik

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt