Projekt
Utvecklingsprojekt - 84475

Hanko Data Parks utveckling

Hangon kaupunki

31.12.2018 - 27.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Innehåll Hangö stad, Raseborgs stad och C-Fiber Hanko samarbetar och marknadsför fyra datacenter-tomter under namnet Hanko Data Parks, www.hankodataparks.fi. De fyra tomterna har olika beskaffenheter gällande storlek och elförsörjning. Samarbetet grundar sig på C-Fiber Hanko och städernas andel i C-Lion1, en optisk havskabel Helsingfors- Hangö-Rostock, som togs i bruk hösten 2017. I och med kabeln har Hangö blivit en viktig punkt för optiska förbindelser inom Finland och via Finland till Centraleuropa och Ryssland. Optiska havskablarna Eastern Light, på sträckan Stockholm-Hangö, och planerade Arctic Connect via Nordostpassagen ger Hanko Data Parks helt nya förutsättningar som knutpunkt mellan Centraleuropa, Norden och Asien. Målgrupper Internationella datacenter-aktörer som vill etablera sig i norra Europa. Målsättning Genom att ett eller flera datacenter etablerar sig i Hanko Data Parks skapas nya arbetsplatser i regionen. Främst sysselsätts yngre personer.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

84475

Startdatum

31.12.2018

Slutdatum

27.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner