Hanke
Kehittämishanke - 100590

Hyvää karjalle: laatua säilörehuun sensoriseurannalla ja navetan mikrobit kuriin luonnonpeptideillä

Oulun Yliopisto

31.07.2019 - 30.03.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kaksi menestyksekästä ja kansainvälistä huomiota saanutta EIP-ryhmää, Älyrehu ja Digipaali, yhdistävät osaamisensa tavoitteenaan uusien suomalaisten innovaatioiden kehittämisen ohella levittää niitä muualle Eurooppaan ja hyödyntää kansainvälistä yhteistyötä myös innovaatioiden kokeilemisessa. Hankkeen innovaatioilla tuetaan hyvälaatuisen säilörehun tuottamista, ennakoivaa ruokinnan suunnittelua ja ravitsemuksen seurantaa sekä ylläpidetään lypsylehmien utareterveyttä. Hankkeessa hyödynnetään nopeasti kehittyvää sensoriteknologiaa, digitaalista kirjanpitoa ja tiedon hallintaa sekä uusia antimikrobiallisia luonnonpeptidejä. Hanke tekee yhteistyötä virolaisten, itävaltalaisten, hollantilaisten ja italialaisten toimijoiden kanssa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki karjatilat, erityisesti maitotilat, sekä säilörehun tuottajat. Hanke parantaa säilörehun laadunseurantaa ja jäljitettävyyttä sekä helpottaa viljelijän työmäärää tukiehtojen kirjanpitovaatimuksissa. Hanke edistää myös utareterveyttä, mikä parantaa maidontuotannon kannattavuutta ja vähentää antibioottien käyttöä. Toinen merkittävä kohderyhmä on suomalaiset maatalousalan laite- ja ohjelmistovalmistajat. Hankkeen yhtenä tavoitteena on synnyttää heille mahdollisuuksia kansainväliseen liiketoimintaan. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksessa toimiva Mittaustekniikan yksikkö (MITY) ja muut toteuttajaorganisaatiot ovat Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Luonnonvarakeskus (LUKE). Hankkeen innovaatioryhmässä on 5 alkutuottajaa, kolmen teknologia- ja ohjelmistoalan yrityksen ja maatalouden neuvontapalveluiden edustajat, 2 eläinlääkäriä ja paalausurakoitsija. MITY vastaa antimikrobiallisilla peptideillä tehtävästä työstä sekä Älyrehun tulosten kansainvälisestä levittämisestä, HAMK vastaa Digipaali-järjestelmän pilotoinnista Euroopassa ja uutena innovaationa irtorehuvaraston jatkuvatoimisesta 3D-lämpötilaseurannasta. LUKE tuo hankkeeseen säilörehu-asiantuntemusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

100590

Aloituspäivämäärä

31.07.2019

Loppumispäivämäärä

30.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.1 Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Hankeluonne

Maaseudun innovaatioryhmä (EIP)

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen loppuraportti löytyy alla olevan linkin kautta:

Loppuraportti_Hyvää_karjalle_EIP

Päätöstiedote löytyy seuraavasta linkistä:

Lehdistötiedote Hyvää karjalle päätöstiedote

Tiedotteesta on muokattu uutinen Jatkuvatoimisesta sensoriseurannasta on hyötyä säilörehun laadun todentamisessa Hämeen ammattikorkeakoulun verkkosivuille.

Kajaanin yliopistokeskuksen verkkosivuilla on uutinen Valtakunnallisen Hyvää karjalle -innovaatioryhmähankkeen loppuraportti on julkaistu

 

Kesällä 2023 säilörehuaumojen lämpötilaseurannassa oli mukana myös kainuulaisia tiloja. Tässä Mittaustekniikan yksikön projekti-insinööri Pasi Karjalainen kairaa auman päällä reikiä sensorisauvojen paikalleen asettamista varten

Hyvää karjalle hankkeen työ sai kevään ja alkukesän 2023 aikana hyvin näkyvyyttä alan ammattilehdissä.

Säilörehuauman lämpötilaseurannasta kirjoitettiin perjantaina 30.6. ilmestyneessä Nauta-lehden numerossa 3/2023 (s. 18, säilörehun lämpeneminen).

Aiemmin keväällä aiheesta ovat kertoneet Pellervon eläinlehti toukokuussa (nro 3/2023), Käytännön maamies maalikuussa (3/2023) ja Agrimedia-verkkolehti helmikuussa (23.2).Pellervon eläinlehden ja Käytännön maamiehen digilehdet / näköislehdet löytyvät tilaajille myös lehtien verkkosivuilta:

Agrimedien tilaajille artikkeli on luettavissa tilaajille täällä.

Tutkimuspäällikkö Pekka Kilpeläinen Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksiköstä ja vanhempi tutkijainsinööri Gert Hattingh HAMK:ista osallistuivat 9.-11.5.2023 Saksan Hannoverissa järjestettyyn EU CAP Networkin työpajaan Animal Welfare and Innovation. Työpajaan osallistujat hyväksyttiin hakemusten perusteella. Ohjelmassa oli aihepiirin ajankohtaisten asioiden pohtimista. Työpajan perusteella EU CAP Network -tukiyksikön virkailijat laativat sekä raportin että lyhyemmän Practical abstract -ohjeen alan toimijoiden, komission maatalouden päätoimiston ja EIP-AGRI:n käyttöön.

Työpajan järjestäjiä olivat EU CAP:n/EIP AGRI:n tukiyksikkö ja Euroopan komission maatalouden päätoimisto. Tässä järjestäjien edustaja puhumassa. Työpaja oli onnistuneen interaktiivinen, jossa kaikki halukkaat saivat halutessaan ideansa ja mielipiteensä kuuluville.

Ensimmäisenä työpajan iltana saattoi valita tilavierailun kolmella vaihtoehtoiselle tilalle. Yksi niistä oli tämä luomumaitoa tuottava saman suvun hallussa vähintään vuodesta 1648 ollut tila. Tässä on asuinrakennus, jonka pihalla työpajalaisille tarjottiin tulokahvit. Tilalla on 110 lehmää ja 165 hehtaaria maata. Lehmien lisäksi on ulkona aitauksessa käyskenteleviä kanoja. Tila myy maidostaan hieman yli 10% suoraan kuluttajille, lopun meijeriin. Suoramyyntinä menee myös kananmunia.

 

Hyvää karjalle -hanke oli pääjärjestäjänä Seinäjoen Sarkamessuilla seminaarissa. Uutta teknologiaa navettaan ja navetan liepeille 27.1.2023.

Seminaarin editoitu tallenne on katsottavana Maaseutuverkoston Youtube-tilillä täällä.

Seminaarin ohjelma löytyy linkkiä seuraamalla Sarkamessujen seminaariohjelma_final. Napakoista vartin puheista kootut esittelyt kertoivat uusimmista karjatiloille suunnatuista innovaatioista, kuten älyjuoma-automaatti, säilörehuauman sensoriseuranta, lannan energiataloudellinen hygienisointi sekä uudet antimikrobiset yhdisteet sovelluksineen. Lisäksi kokemuksia lietteestä separoidun kuivajakeen kuivikekäytöstä, karjan terveystietojen keräämisestä meillä ja muualla ja esimerkki teknologian kehityksestä Virosta. Mukana oli myös Maaseutuverkoston ajankohtaiset asiat.

Hyvää karjalle -hanke oli mukana Maatalouskonemessuilla Helsingin Messukeskuksessa useamman hengen voimin sekä Kajaanista että Hämeenlinnasta. Pekka Kilpeläinen Kajaanista esitti Innovaatiotorilla hankkeen tuloksista tiiviin pitchaus-puheen. HAMKilaisilla oli esiteltävänä Innovaatiotorilla kaksi muuta innovaatiota koko messujen ajan, mutta samalla keskusteluissa pystyi ottamaan esille myös säilörehuauman seurantaa.

Maataloustieteen Päivät oli vuoden 2022 suurin kansallinen tapahtuma maatalouden tutkimisen ja kehityksen alalla. Paikan päällä osallistujia Helsingin Viikissä on yli 400. Hyvää karjalle -hankkeen kehitystyötä esiteltiin kahdessa suullisessa esityksessä: Oulun yliopiston tutkimuspäällikkö Pekka Kilpeläinen puhui antimikrobiallisten peptidien sovellutustutkimuksesta ”Antimikrobialliset peptidit vedinkaston tehoaineena” ja HAMK:n yliopettaja Ilpo Pölönen säilörehuaumojen lämpötilaseurannasta ”Kokemuksia ja tuloksia lämpötilan mittaussauvan käytöstä säilörehun laadun ennakoinnissa”.

Esityksien abstraktit löytyvät tapahtuman abstraktikirjasta. Pekan esityksen abstraktin numero on 6.6. ja sivu 51. Ilpon esityksen abstraktin numero 26.4 ja sivu 129.

Kuvassa on Oulun yliopistosta projekti-insinööri Merja Prittinen, tutkimuspäällikkö Pekka Kilpeläinen ja projektitutkija Elisa Tikkanen Maataloustieteen päivien posterisession aikana.

Yliopettaja Ilpo Pölönen (HAMK) ja tutkija Antti Suokannas osallistuivat Ranskan Caenissa järjestettyyn nurmitutkijoiden kokoukseen 29th EGF general meeting: Grassland at the heart of circular and sustainable food systems – 26 to 30 June 2022

He esittivät siellä posterin säilörehusiilon lämpötilaseurannasta.

 

Maito ja me -lehti julkaisi Ilpo Pöpösen artikkelin ”Säilörehusiilon lämpötila varoittaa” vuoden 2022 toisessa numerossaan.

Näköislehdessä artikkeli on luettavissa sivuilla 21-22.

Artikkelin verkkoversio löytyy täältä.

Hyvää karjalle hankkeen ja Viron meijeriklusterin aloitteesta järjestettiin webinaari maiden EIP-hankkeiden kehittämistä nautojen terveyden ja ruokinnan uusista ratkaisuista. Tapahtuman teknisessä toteuttamisessa ja tiedottamisessa olivat tukena molempien maiden maaseutuverkostot. Maatalousyrittäjille, neuvonnan asiantuntijoille ja eläinlääkäreille suunnattu webinaari järjestettiin täysin kaksikielisenä: englannin sijasta käytettiin viroa ja suomea.

Webinaarin esitykset yksitellen ja tallenne koko tilaisuudesta ovat Kajaanin yliopistokeskuksen Youtube-soittolistalla täällä.

Myös eurooppalainen EIP-AGRI -uutiskirje julkaisi artikkelin tapahtumasta.

Webinaarissa esiteltiin kolme suomalaista ja kaksi virolaista nautakarjatalouden ratkaisua. Suomalaiset aiheet keskittyivät antimikrobiallisten peptidien käyttöön utareterveyden ylläpidossa, ruokinnan kuiva-aineen tilatason seurantaan ja säilörehuvarastojen lämpötilamittauksiin sensorisauvoilla. Ratkaisuja on kehitetty Älyrehu ja Hyvää karjalle EIP-hankkeissa Mittaustekniikan yksikön, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen toimesta. Virolaiset esittelivät utaretulehduksen diagnosointiin ja nautojen automaattiseen kuntoluokitukseen liittyvää teknologiaa ja tehtyjen tutkimusten tuloksia. Kehitystyötä ja tutkimusta on tehty Viron meijeriklusterin ja maatalousyliopiston vetämissä EIP-hankkeissa.Webinaari oli suosittu ja keräsi reilut satakunta kuulijaa: Suomesta mukana oli yli 60 ja virosta noin 40 osallistujaa. Kahden maan yhteinen webinaari kansallisilla kielillä on yksi uusi etäyhteyksien ja -teknologioiden antama mahdollisuus, jossa osallistujat pääsevät saavutettavasti omalla äidinkielellään kuulemaan toisen maan uusista ratkaisuista alalla.

Maatilan Pellervon Eläin-lehti, 9/21: Sauvat taikovat laatua säilörehuun.

Maito ja me, 1/2021: Säilörehusiilon lämpötila kertoo laadusta

Ruokaviraston Maaseutuverkosto kutsui suomalaiset maatalouden innovaatioryhmät osastolleen KoneAgria-messuille Tampereelle 14.–16. lokakuuta esittelemään kehitystyötään. Osasto oli nimetty Innovaatiotoriksi ja hankkeet myös esiintyivät päivittäin torin ohjelmalavalla. Hyvää karjalle oli yksi tapahtumaan osallistuneita hankkeita. Innovaatiotori järjestettiin 2021 ensimmäisen kerran. Sen jälkeen tapahtumasta on tullut vuosittain KoneAgria-näyttelyn yhteydessä toistuva.

Tutustujia oli kolmena messupäivänä yrityksistä, hanketoimijoista, maatalousalan oppilaitoksista ja alan lehdistöstä. Osastolla oli paikalla Innovaatioryhmien lisäksi Maaseutuverkoston, Maa- ja Metsätalousministeriön, Ruokaviraston ja Carbon Action -verkoston edustajia. Myös Yleisradion toimittaja kävi tekemässä osastolta Podcastin.

Tutkimuspäällikkö Pekka Kilpeläinen (Oulun yo), tutkija Antti Suokannas (Luke) ja yliopettaja Ilpo Pölönen (HAMK) kertomassa Hyvää karjalle -hankkeesta. Lavalla myös tilaisuuden juontava Maaseutuverkostoyksikön johtaja Teemu Hauhia ja Kuvaa nautaa -hanketta edustanut Salla Ruuska.

Projektitutkija Tuija Kallio esitteli Hyvää karjalle – ja aiemman Älyrehu-hankkeiden kansainvälistä yhteistyötä EIP-hankkeiden hakuinfossa 7.10.2021.

Power point-esityksen slidet ovat täällä ja tilaisuuden videotallenne täällä.

 

Innovaatioryhmän kokouksen yhteydessä demonstroitiin sensorisauvojen asennus sälilörehusiiloon. Tapahtumasta lähetetty Facebook-live-video on katsottavissa täällä.

European Agriculturel Engineering Socienty järjestää arvotettua AgEng-konferenssia. Se järjestettiin 2021 virtuaalikokouksena koronapandemian vuoksi. Kokouksessa oli posterit huomioiden yli 250 esitystä, jotka valittiin mukaan abstraktien perusteella.

Sekä yliopettaja Ilpo Pölösellä (HAMK) että projektitutkija Tuija Kalliolla (Oulun yo) oli kokouksessa suullinen esitys. Ne olivat ainoat suomalaiset esitykset, jotka kokoukseen oli hyväksytty. Ilpo puhui säilörehun lämpötilaseurannasta ja Tuija Älyrehu-hankkeessa kehitetystä säilörehun kuiva-aineen  seurantajärjestelmästä (näytteenotin, kuiva-aineen määritys, apereseptin laskeminen mobiilisovellutuksella). Älyrehun ja HAMK:n digipaalihankkeen tulosten kansainvälistäminen on yksi Hyvää karjalle -hankkeen tavoitteita.

Konferenssin abstraktikirjassa lämpötilan seurantaa on esitelty sivulla 140 ja Älyrehu EIP-hankkeen kuiva-ainekokonaisuutta sivulla 119. Konferenssin kokousjulkaisussa myös kuiva-ainekokonaisuudesta laajempi kokousartikkeli sivulla 248.

 

 

Älyrehu EIP-hankkeen kuiva-ainekokonaisuus mainittiin ja esiteltiin YK:n ja kansainvälisen televiestintäliiton raporttissa Digital Excellence in Agriculture in Europe and Central Asia. Good Practices in the field of digital agriculture, 7/2021, s. 115.

Kokonaisuuden esittely valmisteltiin Hyvää karjalle -hankkeen toimenpiteenä

 

Hankkeen yhteyshenkilöt

3 jäsentä