Hanke
Kehittämishanke - 54467

Itä-Lapin kulttuurimatkailuhanke

Itä-Lapin kuntayhtymä

01.01.2018 - 16.09.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tuotteistaa Itä-Lapin alueen historiaa ja kulttuuriperintöä matkailukäyttöön nivomalla kylistä aitoja kohteita ja palveluita sekä tehdä niistä koko Itä-Lapin kattava kulttuurimatkailureitti. Hankkeen myötä lisätään kylien vireyttä, nostetaan tuotteiksi ja palveluiksi uusia ideoita, vahvistetaan erityisesti kesämatkailua ja asukkaiden, eteenkin nuorten tietoa oman alueen historiasta ja kulttuurista. Hankkeen aikana kerätään tietoja, tarinoita ja taitoja haastattelemalla jälleenrakennusajan kokeneita henkilöitä sekä tuotteistetaan kertomuksia kylien kanssa matkailupalveluiksi. Itä-Lapin poikkeuksellisesta taistelupaikkojen ja sota-ajan rakennelmien tiivistymästä, jälleenrakennusvuosina kohonneesta kulttuuriympäristöstä, jälleenrakennusajan ruuan perinneresepteistä sekä käden- ja luonnonlukutaidosta muotoillaan tuotteita matkailijoiden käyttöön. Hankkeessa selvitetään myös kansalaisopiston mahdollisuudet kouluttaa kyliin kohdeoppaita. Hankkeen tuotokset ja tulokset ovat asukkaiden, yhteisöjen, yrittäjien ja julkisen tahon käytössä. Hankkeessa muodostuvat uudet yhteistyöverkostot ovat käytössä kehittämisessä, samoin hankkeessa kerättävät tiedot ja opit niiden hyödyntämisestä. Hankeaika on 1.1.2018-28.2.2019. Hankkeen toteuttaa Itä-Lapin kuntayhtymä ja sitä rahoittaa Pohjoisimman Lapin Leader. Hankkeen 79.867,20 euron budjetista julkinen (EU, valtio, kunnat) rahoitus kattaa 90 prosenttia ja 10 prosenttia on yksityistä rahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

54467

Aloituspäivämäärä

01.01.2018

Loppumispäivämäärä

16.09.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt