Hanke
Kehittämishanke - 177996

KAUKO – yhteistyöllä kasvua, uudistumista ja osaamista

Päijänne-Leader ry

31.08.2021 - 13.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää Päijät-Hämeen toimintaryhmien alueella maaseutuyritysten kasvua, uudistumista ja yhteistyötä. Hankkeen avulla alueella lisätään yrityskohtaista neuvontaa sekä alueen yritysten aktivointia erilaisten yhteistyötoimenpiteiden ja yritysryhmien kehittämishankkeiden osalta. Hankkeen kohderyhmänä ovat Päijät-Hämeen, sekä Päijänne-Leader ry:n toiminta-alueeseen kuuluvan Pertunmaan kunnan alueella olevat yritykset ja yrittäjäksi aikovat henkilöt. Lisäksi hankkeen toimenpiteitä voidaan kohdentaa pienissä määrin Pohjois-Kymen Kasvu ry:n toiminta-alueelle mm. yritysryhmien kehittämishankkeisiin aktivoinnin osalta. Hanke tekee läheistä yhteistyötä alueen toimintaryhmien, elinkeinoyhtiöiden, kuntien elinkeinotoimien, sekä HYMY -hankkeen kanssa. Hankkeen tuloksena alueen toimintaryhmien yrityshankkeiden valmistelu- ja päätöksentekoprosessit tehostuvat ja niiden laatu paranee. Lisäksi alueen yritystukihakemusten määrä kasvaa verrattuna aikaisempii vuosiin. Lisäksi alueelle saadaan synnytettyä uusia yritysryhmien kehittämishankkeita

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

177996

Aloituspäivämäärä

31.08.2021

Loppumispäivämäärä

13.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt