Hanke
Kehittämishanke - 93670

Kestävää kehitystä Geoparkissa

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry

31.03.2019 - 05.06.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry, Geopark-alueen kymmenen kunnan perustama yhdistys. Osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus. Geopark-valmistelu on hakuvaiheessa: hakemus on jätetty UNESCOlle ja perustettu yhdistys Geoparkin eteenpäin viemiseksi. Geoparkeilta edellytetään jatkuvaa kehittymistä, mikä takaa alueiden korkean laadun. Geopark-alue on matkailualueena väliinputoaja ja nuori, siltä puuttuu myyjä- ja markkinoijataho, tarvitaan uudenlaista verkostoa ja digitalisoitumista kotimaassa ja ulkomailla. Tavoitteena on edistää Geopark-alueen geo- ja luontomatkailun kehittymistä, kaupallistamista ja näkyvyyttä myös kansainvälisesti. Tavoitteena on selvittää Geopark-kohteiden kävijöiden määrät, kysyntätarpeet ja asiakasprofiili sekä paikallistaloudelliset ja hyvinvointivaikutukset, päivittää luontomatkailusuunnitelma ja kestävän matkailun mittaristo. Tavoitteena on edistää kestävää kehitystä alueella monin keinoin, matkailussa ja muussakin toiminnassa. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää korkeakoulujen osaamista ja nuoria teknisiin innovaatioihin, selvityksiin ja popularisointeihin valituissa teemoissa. Hankkeen toimenpiteet keskittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin: asiakastiedon kokoaminen pohjaksi Geopark-alueen kehittämiselle, matkailun kehittäminen, kestävän matkailun ja toiminnan kehittäminen sekä tekniset ja tieteelliset innovaatiot, selvitykset ja popularisoinnit. Hankkeessa tehdään mm. työpajoja, opastus- ja tietomateriaalia, opitaan toisilta, kampanjoidaan, tehdään pilotteja ja pieniä teknologiacaseja. Tuloksena alueen hyvinvointi, yhteistyö ja matkailu lisääntyy ja toimijoilla on tuloksellisia työskentelymalleja jatkossa hyödynnettäviksi. Yritykset hyödyntävät digitaalista tekniikkaa, tuotettua materiaalia ja kontaktiverkostoja tehokkaasti ja osaavat rakentaa tuotteita yksin ja yhteistyössä muiden kanssa. Hankkeen kohderyhmiä ovat alueen yritykset, kunnat, paikalliset ihmiset ja matkailijat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

93670

Aloituspäivämäärä

31.03.2019

Loppumispäivämäärä

05.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt