Hanke
Kehittämishanke - 285981

Kestävään elämäntapaan perustuvalla Save Salla -toimintamallilla hyvinvointia Sallaan

Sallan kunta

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa luodaan täysin uusi kestävää elämäntapaa esille tuova ja kehittävä Save Salla -toimintamalli. Tämä malli on kehittämisprosessina osallistava ja uudenlainen. Kestävään elämäntapaan perustuva Save Salla -toimintamalli huomioi tekemisen ja osallistumisen. Hankkeen aikana toimintamallia opetellaan soveltamaan käytäntöön pilotoimalla erilaisia tapahtumia ja toimintaa yhteistyössä kohderyhmän ja eri toimijoiden kanssa. Tämä malli luo ihmisille ja alueelle merkitystä, hyvinvointia ja toivoa. Jokaisella tulee olla mahdollisuus osallistua, ja jokaisen toiminta on merkityksellistä oman elämän, toisen elämän, alueen ja laajemmin koko maapallon hyvinvoivan tulevaisuuden kannalta. Hankkeen toteuttajana on Sallan kunta ja hankkeessa luotavaa toimintamallia tullaan käyttämään jatkossa hyvinvointia edistävän toiminnan ja erilaisten tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaiken ikäiset kuntalaiset ja matkailijat. Hankkeessa hyödynsaajina ovat kunnan asukkaat, yritykset, yhdistykset ja toissijaisesti kunta ja Lapin hyvinvointialue. Hanke toteutetaan Sallan kunnan alueella 1.5.2024 – 31.12.2025.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

285981

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt