Projekt
Utvecklingsprojekt - 285981

Kestävään elämäntapaan perustuvalla Save Salla -toimintamallilla hyvinvointia Sallaan

Sallan kunta

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa luodaan täysin uusi kestävää elämäntapaa esille tuova ja kehittävä Save Salla -toimintamalli. Tämä malli on kehittämisprosessina osallistava ja uudenlainen. Kestävään elämäntapaan perustuva Save Salla -toimintamalli huomioi tekemisen ja osallistumisen. Hankkeen aikana toimintamallia opetellaan soveltamaan käytäntöön pilotoimalla erilaisia tapahtumia ja toimintaa yhteistyössä kohderyhmän ja eri toimijoiden kanssa. Tämä malli luo ihmisille ja alueelle merkitystä, hyvinvointia ja toivoa. Jokaisella tulee olla mahdollisuus osallistua, ja jokaisen toiminta on merkityksellistä oman elämän, toisen elämän, alueen ja laajemmin koko maapallon hyvinvoivan tulevaisuuden kannalta. Hankkeen toteuttajana on Sallan kunta ja hankkeessa luotavaa toimintamallia tullaan käyttämään jatkossa hyvinvointia edistävän toiminnan ja erilaisten tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaiken ikäiset kuntalaiset ja matkailijat. Hankkeessa hyödynsaajina ovat kunnan asukkaat, yritykset, yhdistykset ja toissijaisesti kunta ja Lapin hyvinvointialue. Hanke toteutetaan Sallan kunnan alueella 1.5.2024 – 31.12.2025.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

285981

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner