Hanke
Kehittämishanke - 120366

Kiinteistöjen kulutusten pientäminen (KIKUPI)

Thermopolis Oy

31.05.2020 - 15.05.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hanke toteutetaan kehittämisyhdistys Aisapari ry:n alueella olevissa yleishyödyllisten yhteisöjen hallinnoimissa rakennuksissa energiatoimisto Thermopolis Oy:n tekemänä. Kyseisiä tiloja ovat mm. nuorisoseura-, metsästysseura-, työväen- ja kylätalot, sekä verotusoikeudettomat seurakuntien omistamat kiinteistöt. Hankkeen keskeinen tavoite on rakennusten kulutusmenojen pienentäminen selvittämällä kiinteistöjen energiakulutukset ja niiden muutosratkaisut. Hanke painottuu energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian kuten aurinkosähkön ja lämpöpumppujen lisäämiseen sekä fossiilisen energian vähentämiseen. Hankkeessa laaditaan kirjallinen raportti kiinteistöjen energiakulutusten vähentämiseksi, ja energiajärjestelmien tehokkuuden parantamiseksi. Raportin toimenpiteille laaditaan kustannusarvio, vuosisäästö ja takaisinmaksuaika. Siinä korostetaan seikkoja, jotka ovat kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa. Tarvittaessa raportissa esitetään myös isoja investointeja, jos niiden takaisinmaksuaika on lyhyt. Raportti helpottaa kiinteistöistä vastaavia henkilöitä jo mahdollisen peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa kiinnittämään huomiota rakennusten energiatehokkuuteen. Hanke pitää tarvittaessa sisällään myös kiinteistöjen hallinnasta ja hoidosta vastaavien henkilöiden neuvontaa mm. investointiavustusten saamiseksi. Katselmusten tavoite on säästää kiinteistöjen käyttömenoissa, mutta katselmusraportti ei velvoita kiinteistöjen omistajia raporteissa ehdotettuihin toimenpiteisiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

120366

Aloituspäivämäärä

31.05.2020

Loppumispäivämäärä

15.05.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt