Projekt
Utvecklingsprojekt - 120366

Kiinteistöjen kulutusten pientäminen (KIKUPI)

Thermopolis Oy

01.06.2020 - 15.05.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hanke toteutetaan kehittämisyhdistys Aisapari ry:n alueella olevissa yleishyödyllisten yhteisöjen hallinnoimissa rakennuksissa energiatoimisto Thermopolis Oy:n tekemänä. Kyseisiä tiloja ovat mm. nuorisoseura-, metsästysseura-, työväen- ja kylätalot, sekä verotusoikeudettomat seurakuntien omistamat kiinteistöt. Hankkeen keskeinen tavoite on rakennusten kulutusmenojen pienentäminen selvittämällä kiinteistöjen energiakulutukset ja niiden muutosratkaisut. Hanke painottuu energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian kuten aurinkosähkön ja lämpöpumppujen lisäämiseen sekä fossiilisen energian vähentämiseen. Hankkeessa laaditaan kirjallinen raportti kiinteistöjen energiakulutusten vähentämiseksi, ja energiajärjestelmien tehokkuuden parantamiseksi. Raportin toimenpiteille laaditaan kustannusarvio, vuosisäästö ja takaisinmaksuaika. Siinä korostetaan seikkoja, jotka ovat kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa. Tarvittaessa raportissa esitetään myös isoja investointeja, jos niiden takaisinmaksuaika on lyhyt. Raportti helpottaa kiinteistöistä vastaavia henkilöitä jo mahdollisen peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa kiinnittämään huomiota rakennusten energiatehokkuuteen. Hanke pitää tarvittaessa sisällään myös kiinteistöjen hallinnasta ja hoidosta vastaavien henkilöiden neuvontaa mm. investointiavustusten saamiseksi. Katselmusten tavoite on säästää kiinteistöjen käyttömenoissa, mutta katselmusraportti ei velvoita kiinteistöjen omistajia raporteissa ehdotettuihin toimenpiteisiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

120366

Startdatum

01.06.2020

Slutdatum

15.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner