Hanke
Kehittämishanke - 107678

Kivikierros

Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys ry

31.10.2019 - 10.01.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on nostaa esille Lohjan kaupungin ainutlaatuinen kaivos- ja louhoshistoria, jääkauden jäljet sekä näihin liittyvä kivilajisto. Kevyen liikenteen reitistö, jonka varrella ainutlaatuiset kohteet ovat, on jo olemassa. Lohjalla on nimittäin rantaraitti ja polkuverkosto Lohjanharjulla. Reitistön varrella on Tytyrin ja Ojamon kalkkikivikaivokset, Ojamon rautamalmikaivos sekä kivilouhoksia Hiidensalmessa, Kiviniemessä, Pitkäniemessä sekä Liessaaressa. Kohteita on yhteensä kahdeksan. Lohja on harvinainen kaivoskaupunki, jossa toiminta alkoi jo 1500-luvun puolivälissä Ojamolla malmin kaivamisella. Samaisen rantaraitin varrella on myös Porlan entinen kalanviljelylaitos, jonka perinnebiotooppi on ainutlaatuinen harvinaisine lajeineen. Lisäksi on useita rantakohteita, jotka ovat suojeltuja. Liessaaren luontopolku yhdistyy suoraan rantaraittiin. Kyseinen rantaraitti liittyy katuverkoston kautta Lohjanharjulla olevaan ulkoiluverkostoon. Harjulla on mm. Neitsytlinnan rauhoitettu alue, jolla sijaitsee geologisesti erikoinen moreenimuodostuma . Lohjalla on näkyvissä jääkauden jälkiä, kuten muinaisrantoja: Ancylus-järven ja Litorinameren rantoja. Lohjanharju itsessään on jääkauden muistomerkki, joka on ainutlaatuinen reunamuodostuma Euroopassa. Maastossa on myös siirtolohkareita, joihin liittyy kansanperinteen tarinoita jättiläisineen. Polkuverkosto yhdistää kaivoshistorian, järviluonnon ja jääkauden muistomerkit. Hankkeen tuloksena on maastossa olevat taulut, joiden QR-koodista saa auki kohteen tiedot. Lisäksi aineisto on haettavissa Lohjan kaupungin internet-sivuilta. Näin Lohjan oppaat, koululaiset, opiskelijat, kuntalaiset ja matkailijat voivat tutustua rantaraitin ja harjun retkillään paikalliseen kaivoshistoriaan, geologiaan sekä jääkauden vaiheisiin. Hanke käsittää Kaivostaival-, Kivilajikierros- ja Jääkauden jäljillä -osiot, Siitä tehdään suppea, kännykässä toimiva gps-aineisto ja oppaille sekä asiantuntijoille laajahko versio.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

107678

Aloituspäivämäärä

31.10.2019

Loppumispäivämäärä

10.01.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt