Projekt
Utvecklingsprojekt - 107678

Kivikierros

Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys ry

31.10.2019 - 10.01.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on nostaa esille Lohjan kaupungin ainutlaatuinen kaivos- ja louhoshistoria, jääkauden jäljet sekä näihin liittyvä kivilajisto. Kevyen liikenteen reitistö, jonka varrella ainutlaatuiset kohteet ovat, on jo olemassa. Lohjalla on nimittäin rantaraitti ja polkuverkosto Lohjanharjulla. Reitistön varrella on Tytyrin ja Ojamon kalkkikivikaivokset, Ojamon rautamalmikaivos sekä kivilouhoksia Hiidensalmessa, Kiviniemessä, Pitkäniemessä sekä Liessaaressa. Kohteita on yhteensä kahdeksan. Lohja on harvinainen kaivoskaupunki, jossa toiminta alkoi jo 1500-luvun puolivälissä Ojamolla malmin kaivamisella. Samaisen rantaraitin varrella on myös Porlan entinen kalanviljelylaitos, jonka perinnebiotooppi on ainutlaatuinen harvinaisine lajeineen. Lisäksi on useita rantakohteita, jotka ovat suojeltuja. Liessaaren luontopolku yhdistyy suoraan rantaraittiin. Kyseinen rantaraitti liittyy katuverkoston kautta Lohjanharjulla olevaan ulkoiluverkostoon. Harjulla on mm. Neitsytlinnan rauhoitettu alue, jolla sijaitsee geologisesti erikoinen moreenimuodostuma . Lohjalla on näkyvissä jääkauden jälkiä, kuten muinaisrantoja: Ancylus-järven ja Litorinameren rantoja. Lohjanharju itsessään on jääkauden muistomerkki, joka on ainutlaatuinen reunamuodostuma Euroopassa. Maastossa on myös siirtolohkareita, joihin liittyy kansanperinteen tarinoita jättiläisineen. Polkuverkosto yhdistää kaivoshistorian, järviluonnon ja jääkauden muistomerkit. Hankkeen tuloksena on maastossa olevat taulut, joiden QR-koodista saa auki kohteen tiedot. Lisäksi aineisto on haettavissa Lohjan kaupungin internet-sivuilta. Näin Lohjan oppaat, koululaiset, opiskelijat, kuntalaiset ja matkailijat voivat tutustua rantaraitin ja harjun retkillään paikalliseen kaivoshistoriaan, geologiaan sekä jääkauden vaiheisiin. Hanke käsittää Kaivostaival-, Kivilajikierros- ja Jääkauden jäljillä -osiot, Siitä tehdään suppea, kännykässä toimiva gps-aineisto ja oppaille sekä asiantuntijoille laajahko versio.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

107678

Startdatum

31.10.2019

Slutdatum

10.01.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner