Hanke
Kehittämishanke - 60880

Kohti taimenten kotia 2018-2019

Lumimuutos Osuuskunta

27.11.2017 - 30.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kohti taimenten kotia-hanke saattaa loppuun Jukajoen lähivaluma-alueen vesiensuojelua, uudistaa taimenen ja mahdollisesti harjuksen elinympäristöä ja kutualueita, tehostaa vesiensuojelu- ja virkistyskäytön viestintää Jukajoen valuma-alueella, torjuu happamuusriskejä ja parantaa merkittävästi Linnunsuon harrastus- ja virkistyskäytön edellytyksiä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

60880

Aloituspäivämäärä

27.11.2017

Loppumispäivämäärä

30.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt