Hanke
Kehittämishanke - 121715

Kotimetsä

Metsänhoitoyhdistys Keskipohja ry

30.04.2020 - 29.04.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Suomalaiselle metsätaloudelle ainutlaatuista on perhemetsätalous ja sukupolven vaihdos on tärkeä tapahtuma metsänomistuksen ketjussa. Lähes puolet metsänomistajista on eläkeläisiä ja usein nuoremmat eivät ole kovin kiinnostuneita metsänomistajuudesta. Uutiset erilaisista äärimmäisistä luonnonilmiöistä ja -katastrofeista voivat aiheuttaa etenkin lapsissa ja nuorissa ilmastoahdistusta. Nykyiset ja tulevat metsänomistajat voivat kuitenkin omilla valinnoillaan vaikuttaa mm. hiilensidontaan ja tätä kautta ehkäistä ilmastonmuutosta. Hyvä metsänhoito on myös ilmastoteko. Kotimetsä-hankkeen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten sekä metsänomistajien tietoisuutta metsien merkityksestä ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä kertoa käytännön toimenpiteistä, joita metsänomistajat voivat tehdä ilmaston hyväksi. Lisäksi pyritään lisäämään lasten ja nuorten kiinnostusta ja positiivista asennetta metsien hoitoa kohtaan ja näin vähentämään mahdollista ilmastoahdistusta. Hankkeen aikana järjestetään noin 48 erilaista koulutus- ja tiedotustilaisuutta sekä erilaista toiminnallista tapahtumaa, joiden kautta tavoitetaan noin 250 metsänomistajaa ja 750 peruskouluikäistä lasta ja nuorta. Hankkeen hakijana toimii Metsänhoitoyhdistys Keskipohja ry ja osatoteuttajana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä. Hanke toimii Mhy Keskipohjan alueella Keski- ja Pohjoispohjanmaalla (Himanka).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

121715

Aloituspäivämäärä

30.04.2020

Loppumispäivämäärä

29.04.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt