Hanke
Kehittämishanke - 144571

Kotiseutusuunnittelu maaseudun kehittämistyökaluna (Kotimatka)

Helsingin Yliopisto

28.02.2021 - 26.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kotiseudun käsite on erityisen ajankohtainen tilanteessa, jossa kunta- ja aluerakenne on muutospaineiden kohteena ja maaseudun paikallisyhteisöt kokevat ennennäkemättömiä muutoksia väestön vähentyessä ja ikääntyessä. Oman alueensa arvokkaaksi kokevat ja paikkoihin sitoutuneet ihmiset ovat maaseutualueiden kehittämisen tärkein voimavara. Ihmisten yksilöllisistä kokemuksista rakentuvat kotiseutukuvat ja niistä muodostuva kollektiivinen kotiseutuidentiteetti ovat kaiken omaehtoisen paikallisen toiminnan ytimessä. Kotiseutukuvien ja kotiseutuidentiteettien kartoittamiseksi ja tukemiseksi Ruralia-instituutti on kehittänyt työkalun, joka on nimetty kotiseutusuunnitteluksi. Kotiseutusuunnittelun perustana on ajatus, että jokaisella ihmisellä on omiin kokemuksiin perustuva kotiseutu. Kokemukset liittyvät luonnonympäristön, rakennetun ympäristön sekä sosiaalisen ja henkisen ympäristön avainkohteisiin. Hankkeen päätavoitteena on tukea yhteisöllisyyttä ja osallisuutta Etelä-Pohjanmaan maaseutualueilla. Hankkeessa tuodaan kotiseutusuunnittelumenetelmä laajasti eteläpohjalaisten maaseudun paikallisyhteisöjen tietoisuuteen ja käyttöön. Kotiseutusuunnittelu edistää alueellista yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunnetta kulttuurisesti kestävällä tavalla. Hanke koostuu kolmesta päätoimenpidekokonaisuudesta. Ensimmäisenä kokonaisuutena järjestetään kotiseutusuunnittelun työpajoja eteläpohjalaisille maaseudun paikallisyhteisöjen toimijoille. Toisena kokonaisuutena tarjotaan osallistujille neuvontaa ja ohjausta, jotta he voivat viedä läpi oman mahdollisen kotiseutusuunnitteluprosessinsa. Kolmantena kokonaisuutena laaditaan Kotiseutusuunnittelun opas maaseudun kehittäjille. Opas on suunnattu kaikille maaseudun paikallisyhteisöjen kehittämisestä kiinnostuneille tahoille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

144571

Aloituspäivämäärä

28.02.2021

Loppumispäivämäärä

26.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt