Hanke
Kehittämishanke - 193344

Kulttuurista ponnistavaa paikallisuutta Teiskossa

Terälahden Seutu ry

30.04.2022 - 29.09.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Menneinä vuosikymmeninä Teiskossa on järjestetty paljon erilaisia kulttuuritapahtumia ja kylien välistä ja sisäistä yhteisöllistä toimintaa. Tapahtumilla on ollut suuri merkitys Teiskon paikalliskulttuurin ja -identiteetin vahvistumisessa. Teiskossa on järjestetty esimerkiksi kylien välisiä kilpailuja, erilaisia teematapahtumia ja vuodenaikaisjuhlia kyläkunnittain. Monet tapahtumista ovat kuitenkin jääneet unholaan, ja samalla alueen yhteisöllisyys ja paikalliskulttuurin vaaliminen ja kehittyminen on heikentynyt. Teiskon kulttuuriympäristö on mielenkiintoinen, ja alueelta löytyy omalaatuisia paikkoja, joilla on erityisiä nimiä sekä perinteitä ja tarinoita. Alueen perinteet ja tarinat liittyvät esimerkiksi myllyihin, vesivoimalla toimineisiin sahoihin, uittolaisuuteen ja vesillä liikkumiseen. Teiskon mahdollisuuksia ja kulttuuriperintöä ja -ympäristöä ei ole osattu hyödyntää Tampereella parhaalla mahdollisella tavalla. Hankkeella pyritään monipuolistamaan kuvaa Teiskosta sen kulttuuriympäristön ja -perinnön vahvistamisen kautta. Hankkeen tavoitteena on tuoda esiin Teiskon rouheaa paikalliskulttuuria valmistelemalla ja toteuttamalla uusia ja uudenlaisia kulttuuritapahtumia paikallisista lähtökohdista, elvyttämällä alueella aiemmin järjestettyjä kulttuuritapahtumia ja perinteitä sekä taltioimalla suullista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville. Tavoitteena on myös tunnistaa paikallisidentiteettejä ja käydä keskustelua teiskolaisuudesta ja tamperelaisuudesta. Hankkeella edistetään sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä rikastuttamalla ja monipuolistamalla kulttuuriympäristöä sekä sidotaan asukkaita yhteisöllisyyteen paikallisidentiteetin vahvistamisen kautta. Hankkeen tavoitteena on myös madaltaa paikallisten toimijoiden kynnystä järjestää erilaisia, eri kohderyhmille suunnattuja pienempiä tapahtumia. Toimintaa heijastetaan ja kytketään myös kansainväliseen kontekstiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

193344

Aloituspäivämäärä

30.04.2022

Loppumispäivämäärä

29.09.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt