Hanke
Kehittämishanke - 37165

KUMPPANUUSKUNTA- Elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä

Varsinais-Suomen Kylät ry, Egentliga Finlands Byar rf

31.01.2017 - 29.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Sote- ja maakuntauudistus muuttavat lähitulevaisuudessa kunnan roolia radikaalisti. Palvelujen järjestämisessä tarvitaan entistä enemmän julkisen sektorin, yritystoiminnan ja kolmannen sektorin yhteistyötä ja sopimuksellisuutta. Uusi kuntalaki edellyttää myös entistä enemmän asukkaiden osallistamista kunnan toiminnassa. Hankkeessa keskitytään erilaisten työkalujen kehittämiseen ja kokeiluihin (yhdistysfoorumit, kumppanuuspöydät, järjestöohjelmat ym), joiden avulla kunnan ja maaseudun kolmannen sektorin eli yhdistysten ja järjestöjen välinen suhde pystytään järjestämään erilaisten kumppanuuksien pohjalta. Näin saadaan asukkaiden ääni kuuluviin ja kunta sekä paikalliset vastuunkantajat voivat sopia työnjaosta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

37165

Aloituspäivämäärä

31.01.2017

Loppumispäivämäärä

29.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt