Hanke
Kehittämishanke - 72184

Kustavin luonto- ja kulttuuripolku

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry

15.04.2018 - 05.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kustavin kuntakeskuksen läheisyyteen suunnitellaan luonto- ja kulttuuripolku. Hankeessa valmistetaan polun reittisuunnitelma ja polun varrella esitettävien kohteiden sisältö kuvineen. Polku julkaistaan virtuaalisena eli sähköisellä tietokonepäätteellä tai mobiilisti käytettävällä karttapohjalla, jota täydentää sähköinen opasvihko kohteittain. Polun sisältö on suunniteltu ensisijaisesti kunnan vakinaisten ja kesäasukkaiden käyttöön sekä Kustavissa vieraileville matkailijoille ja oppilaitosten tarpeisiin. Hankkeen osatavoitteena on kehittää oppilaitoksille soveltuva uutta sähköistä viestintäteknologiaa soveltava opiskelukohde. Virtuaalinen kohdekartta on helposti laajennettavissa myös muille alueille Kustavin kunnassa. Kestävän kehityksen periaatteet ovat lähtökohtana hankkeen teknisissä ratkaisuissa. Hankkeen toteuttaa Selkämeren kansallispuiston ystävät ry yhteistyössä Kustavin Kirjallisuusyhdistyksen, matkailuyhdistyksen ja Kustavin kunnan kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

72184

Aloituspäivämäärä

15.04.2018

Loppumispäivämäärä

05.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt