Hanke
Kehittämishanke - 42433

Kylät Go

Kehittämisyhdistys Kalakukko ry

23.02.2017 - 29.04.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kylät Go- teemahanke on kylien toiminnan kehittämiseen tähtäävä kehittämishanke. Hankkeessa mm. pilotoidaan maaseutualueiden koululaisten loma-aikojen kerho-ja leiritoimintaa Nilsiän 4h:n, Palonurmen nuorisoseuran, Pihkainmäen kyläyhdistyksen ja Vehmasmäen nuorisoseuran toimesta; kehitetään uusia kylätapahtumia Etelä-Siilinjärven asukasyhdistyksen ja KOY Vehmersalmen toimesta; aktivoidaan nuoria sekä kylätoimintaan että työnhakuun ja työllistetään nuoria Vehmersalmen nuorisoseuran ja Muuruveden kyläyhdistyksen toimesta; Kangaslahden kyläyhdistyksen toimesta ja Suomi100-vuoden kunniaksi nostetaan esille ja kehitetään sotahistoriallinen nähtävyys Rautavaaran lentokentällä sekä suunnitellaan ja toteutetaan veteraaniperinnön näyttely Kaaville Kaavin Sotaveteeraanit ry:n toimesta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

42433

Aloituspäivämäärä

23.02.2017

Loppumispäivämäärä

29.04.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt