Hanke
Kehittämishanke - 192180

Kylien maisemahelmet

ProAgria Oulu ry

01.04.2022 - 31.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Maaseutuympäristön voimakas muutos viime vuosikymmeninä on johtanut maiseman muuttumiseen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen. Tärkeää olisi löytää keinot, miten vaalia arvokkaita ympäristöjä osana elinvoimaista maaseutua. Tässä asukkaat ja aktiiviset kylät ovat keskeisessä asemassa. Kylien maisemahelmet -hankkeessa mietitään keinoja maaseutuluonnon ja maisemien ylläpitoon yhdessä kylien kanssa. Hankkeen tavoitteena on testata uusia keinoja kunnostaa ja hoitaa kylämaisemia ja arvokkaita perinnebiotooppeja 6-8 maaseutukylällä Pohjois-Pohjanmaalla. Kylille laaditaan kokonaisvaltaisia maisemanhoidon kehittämissuunnitelmia yhdessä kyläläisten ja alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on myös auttaa käynnistämään kylillä konkreettisia maiseman ja perinnebiotooppien kunnostustoimia. Niin ikään tavoitellaan uusia maisemanhoitoyrittäjiä ja järjestetään heille valmennusta maisemanhoitoyrittäjyydestä. Pohjois-Pohjanmaan maisemanhoidon toimijoiden verkoston kehittämistä jatketaan tapaamisten ja yhteydenpidon kautta. Myös perinnebiotooppikohteiden hoidon edistämistä tehdään neuvonnan ja tiedotuksen avulla. Hankkeessa mukana olevia kyliä ovat Iinattijärvi Pudasjärveltä, Markkuu Tyrnävältä, Petäjäskoski Oulaisista, Rautio Kalajoelta ja Tavastkenkä Pyhännältä. Myös 2-3 muun kylän kanssa neuvottelut ovat meneillään. Hankkeessa järjestetään kullakin kylällä kolme tilaisuutta hankkeen aikana: 1) Alkuinfo/ ideointityöpaja ja työohjelman laatiminen, 2) Osallistavaa suunnittelua, esim. maastotyöpaja, kyläkävely tai jo konkreettista kunnostusta, esim. kunnostustalkoot, työnäytös ja 3) Lopputyöpaja, jossa tulosten esittely ja jatkotoimista sopiminen. Tilaisuuksia on tavoitteena järjestää hankkeen aikana yhteensä vähintään 20. Näistä neljä on laajempia maisematoimijoiden verkoston tapaamisia. Hankkeessa on myös tavoitteena kunnostaa vähintään viisi uutta perinnebiotooppia tai maisemakohdetta, joista ainakin yksi palvelee myös kylämatkailua.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

192180

Aloituspäivämäärä

01.04.2022

Loppumispäivämäärä

31.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt