Hanke
Kehittämishanke - 100996

Laatuloikka luonnonhoitoon Pohjois-Savossa

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

30.09.2019 - 26.09.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Metsäteollisuuden investoinnit ja lisääntynyt raakapuun kysyntä ovat lisänneet hakkuita Pohjois-Savossa. Hakkuiden lisääntymisellä on merkittävä positiivinen vaikutus aluetalouteen, mutta hakkuut vaikuttavat aina myös metsäluontoon. Luonnonhoidon tavoitteena on mm. pienentää hakkuiden ympäristövaikutuksia ja turvata arvokkaiden elinympäristöjen säilymistä. Seurantatiedon perusteella Pohjois-Savossa suurimmat puutteet luonnonhoidossa ovat olleet säästöpuiden jättämisessä ja maanmuokkauksen vesiensuojelussa. Metsien kestävässä käytössä on olennaista, että talouden ohella myös ekologinen ja sosiaalinen kestävyys turvataan. Hankkeen tavoitteena on parantaa metsätalouden luonnonhoidon tasoa Pohjois-Savossa. Tämä tapahtuu mm. käyttöönottamalla uusia teknologioita ja menetelmiä (esim. ilmaston kannalta suotuisat metsienkäsittelytavat), lisäämällä osapuolten tietoisuutta luonnonhoidon merkityksestä sekä tuoreimmista tutkimustuloksista. Lisäksi edistetään toimialarajat ylittävää yhteistyötä sekä verkostoitumista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

100996

Aloituspäivämäärä

30.09.2019

Loppumispäivämäärä

26.09.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt