Projekt
Utvecklingsprojekt - 100996

Laatuloikka luonnonhoitoon Pohjois-Savossa

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

30.09.2019 - 26.09.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Metsäteollisuuden investoinnit ja lisääntynyt raakapuun kysyntä ovat lisänneet hakkuita Pohjois-Savossa. Hakkuiden lisääntymisellä on merkittävä positiivinen vaikutus aluetalouteen, mutta hakkuut vaikuttavat aina myös metsäluontoon. Luonnonhoidon tavoitteena on mm. pienentää hakkuiden ympäristövaikutuksia ja turvata arvokkaiden elinympäristöjen säilymistä. Seurantatiedon perusteella Pohjois-Savossa suurimmat puutteet luonnonhoidossa ovat olleet säästöpuiden jättämisessä ja maanmuokkauksen vesiensuojelussa. Metsien kestävässä käytössä on olennaista, että talouden ohella myös ekologinen ja sosiaalinen kestävyys turvataan. Hankkeen tavoitteena on parantaa metsätalouden luonnonhoidon tasoa Pohjois-Savossa. Tämä tapahtuu mm. käyttöönottamalla uusia teknologioita ja menetelmiä (esim. ilmaston kannalta suotuisat metsienkäsittelytavat), lisäämällä osapuolten tietoisuutta luonnonhoidon merkityksestä sekä tuoreimmista tutkimustuloksista. Lisäksi edistetään toimialarajat ylittävää yhteistyötä sekä verkostoitumista.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

100996

Startdatum

30.09.2019

Slutdatum

26.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner