Hanke
Utvecklingsprojekt - 100996

Laatuloikka luonnonhoitoon Pohjois-Savossa

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

30.09.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Metsäteollisuuden investoinnit ja lisääntynyt raakapuun kysyntä ovat lisänneet hakkuita Pohjois-Savossa. Hakkuiden lisääntymisellä on merkittävä positiivinen vaikutus aluetalouteen, mutta hakkuut vaikuttavat aina myös metsäluontoon. Luonnonhoidon tavoitteena on mm. pienentää hakkuiden ympäristövaikutuksia ja turvata arvokkaiden elinympäristöjen säilymistä. Seurantatiedon perusteella Pohjois-Savossa suurimmat puutteet luonnonhoidossa ovat olleet säästöpuiden jättämisessä ja maanmuokkauksen vesiensuojelussa. Metsien kestävässä käytössä on olennaista, että talouden ohella myös ekologinen ja sosiaalinen kestävyys turvataan. Hankkeen tavoitteena on parantaa metsätalouden luonnonhoidon tasoa Pohjois-Savossa. Tämä tapahtuu mm. käyttöönottamalla uusia teknologioita ja menetelmiä (esim. ilmaston kannalta suotuisat metsienkäsittelytavat), lisäämällä osapuolten tietoisuutta luonnonhoidon merkityksestä sekä tuoreimmista tutkimustuloksista. Lisäksi edistetään toimialarajat ylittävää yhteistyötä sekä verkostoitumista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

100996

Aloituspäivämäärä

30.09.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

hållbar användning av skog
klimatförändring
kulturlandskap
miljö
naturens mångfald

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt