Hanke
Kehittämishanke - 180388

Lampaanlihan tuotantoketjun kehittäminen

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2022 - 31.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kotimaisen lampaanlihan tuotantoketjun tehokkuuden ja vastuullisuuden kehittäminen ketjun sisäistä yhteistyötä ja viestintää parantamalla sekä tuotannosta viestiminen koko lampaanlihan tuotantoketjulle sekä kuluttajille. Hankkeessa parannetaan lampaanlihan tuotantoketjun tiedonkulkua ja yhteistyötä pellolta pöytään. Kehittämistoimilla pyritään tasaisempaan tuotantoon ympäri vuoden ketjun- ja markkinoiden toimivuuden parantamiseksi. Hankkeessa tuotetaan ja testataan benchmarkauksen ja pilotoinnin kautta lampureille tietoa ja työkaluja toiminnan suunnitelmallisuuden ja tuotannonohjauksen sekä eläinten hyvinvoinnin ja ympäristöasioiden, kuten hiili- ja resurssiviisaus ja biodiversiteetin ylläpito, kehittämiseen. Hankkeessa kehitetään toimijoiden yhteistyössä kotimaisen lampaanlihan imagomarkkinointia. Hankkeessa lisätään koko lampaanlihan tuotantoketjun sekä kuluttajien tietoisuutta kotimaisesta lampaanlihan tuotannosta ja tuotannon vastuullisuudesta sekä kohotetaan kotimaisen lampaanlihantuotannon imagoa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

180388

Aloituspäivämäärä

01.01.2022

Loppumispäivämäärä

31.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Kevät on vaihtunut kesään ja lampolan työt siirtyneet enemmän sisältä ulos. Sama meno on hankkeessakin, sillä kesän aikana on luvassa lampureille koulutuksia sekä tietokortteja hyviä käytänteitä avaamaan. Lisäksi YouTubessa julkaistaan erilaisia videoita, joista voi poimia parhaita vinkkejä vaikka kesän grillikaudelle. Heinäkuun alussa voit bongata hanketiimin jäseniä myös OKRAsta.

Kaikki hankkeessa tuotetut materiaalit löytyvät Suomen Lammasyhdistyksen verkkosivujen materiaalipankista, sekä hankkeen virallisilta verkkosivuilta.

Toivotaan kesälle vettä ja lämpöä sopivassa suhteessa, jotta nurmet, viljat ja laitumet saadaan hyvään kasvuun.
Nähdään kesällä OKRAssa ja eri koulutusten merkeissä!

Hankkeen yhteyshenkilöt

2 jäsentä