Hanke
Kehittämishanke - 180388

Lampaanlihan tuotantoketjun kehittäminen

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2021 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kotimaisen lampaanlihan tuotantoketjun tehokkuuden ja vastuullisuuden kehittäminen ketjun sisäistä yhteistyötä ja viestintää parantamalla sekä tuotannosta viestiminen koko lampaanlihan tuotantoketjulle sekä kuluttajille. Hankkeessa parannetaan lampaanlihan tuotantoketjun tiedonkulkua ja yhteistyötä pellolta pöytään. Kehittämistoimilla pyritään tasaisempaan tuotantoon ympäri vuoden ketjun- ja markkinoiden toimivuuden parantamiseksi. Hankkeessa tuotetaan ja testataan benchmarkauksen ja pilotoinnin kautta lampureille tietoa ja työkaluja toiminnan suunnitelmallisuuden ja tuotannonohjauksen sekä eläinten hyvinvoinnin ja ympäristöasioiden, kuten hiili- ja resurssiviisaus ja biodiversiteetin ylläpito, kehittämiseen. Hankkeessa kehitetään toimijoiden yhteistyössä kotimaisen lampaanlihan imagomarkkinointia. Hankkeessa lisätään koko lampaanlihan tuotantoketjun sekä kuluttajien tietoisuutta kotimaisesta lampaanlihan tuotannosta ja tuotannon vastuullisuudesta sekä kohotetaan kotimaisen lampaanlihantuotannon imagoa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

180388

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt

3 jäsentä