Hanke
Kehittämishanke - 156251

Landemia

Eteläpohjalaiset Kylät ry

28.02.2021 - 29.11.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hanke edistää maakuntamme vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta, tukee ja mahdollistaa monipaikkaista asumista ja paikkariippumatonta työskentelyä. Hanke lisää tietämystä maallemuuton esteistä ja tuottaa niihin ratkaisumalleja, edistää toimenpiteitä, joilla esille tulleita maallemuuton esteitä poistetaan sekä selvittää kylien vetovoima- ja pitovoimatekijöitä ja tuotteistaa niitä. Tutkimusosiossa tarkastellaan myös työntövoimatekijöitä maaltamuuton jarruttamiseksi. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

156251

Aloituspäivämäärä

28.02.2021

Loppumispäivämäärä

29.11.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt