Hanke
Kehittämishanke - 182948

Länsi-Uusimaa HOLA Lake II

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Västra Nylands vatten och miljö rf

31.12.2021 - 30.03.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Länsi-Uusimaa HOLA Lake II -hanke on yleishyödyllinen vesienhoidon kehittämis- ja yhteistyöhanke, jolla on yhteistyökumppaneita Suomessa Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön ja Pyhäjärvi-instituutin sekä Ruotsin Leader-hankkeen kanssa. Alueelliset Leader-hankkeet muodostavat HOLA Lake II -hankeen. HOLA Lake II -hanke edistää Hollolan Vesijärven, Pyhäjärven, Hiidenveden ja Vihdin Enäjärven sekä Ruotsin Immeln-järven kestävää ja ekologista hyvän vesientilan saavuttamista ja kalavesien hoitoa. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat vesistöjen ja kalavesien hoidon piirissä toimivat ja siihen valmiuksia omaavat yksittäiset ihmiset kuten maanomistajat, ranta-asukkaat, kalastajat, järvien suojeluyhdistykset, kalastusosakaskunnat sekä kylätoimikunnat ja asukasyhdistykset. HOLA Lake II hankkeen tärkeimmät tavoitteet ovat: (Länsi-Uusimaan hankealueen tavoitteet on merkitty L-U lyhenteellä) • järven ulkopuolelta tulevan kuormituksen vähentämiskeinojen kehittäminen ja kokemusten jakaminen • kalavesien hoidon asiantuntemuksen kehittäminen ja kokemusten jakaminen (L-U) • kotimaisen kalan etenkin vajaasti hyödynnettyjen särkikalojen hyötykäytön lisääminen (L-U) • ruovikoiden hallintakeinojen kehittäminen • Ruon hyötykäytön lisääminen • osallistavan vieraslajiseurannan kehittäminen (L-U) • alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden yhteistyön lisääminen (L-U) • kansainvälisen yhteistyön lisääminen ja verkostojen luominen(L-U) • kohdejärvien elinvoiman ja vetovoimaisuuden lisääminen (L-U) • järvien virkistyskäyttöarvon parantaminen ja virkistyskalastusmahdollisuuksien lisääminen (L-U)

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

182948

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.03.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Kansainvälinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt