Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 180912

Leikkipuisto Pulkkilan taajamaan

Pulkkilan Seura ry

17.03.2022 - 08.12.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pulkkilan taajamasta puuttuu kokonaan yleinen nykyaikaisilla leikkilaitteilla varustettu lasten leikkipuisto. Tarve leikkipuistolle on ilmeinen, sillä lapsiperheitä asuu alueella paljon. Leikkipuisto toimisi mm. lapsiperheiden kokoontumispaikkana, jossa sekä lapset että vanhemmat voisivat tavata toisiaan. Leikkipuisto toimisi kylää elävöittävänä elementtinä, loisi yhteisöllisyyttä ja olisi selvä vetovoimatekijä pitäjälle muuttoa harkitseville. Leikkipuiston suunnittelussa huomioidaan keskeinen mutta turvallinen sijainti sekä helppo saavutettavuus. Puiston varusteluun kuuluvat helposti huollettavat turvalliset leikkivälineet eri-ikäiset lapset huomioiden, aistien virikkeellistä aktivointia ja leikkikeskeisyyttä unohtamatta. Puiston kunnossapito, siisteys ja viihtyisyys on huomioitu suunnittelussa, kuten esimerkiksi pöytäryhmät eväsretkiä varten ja alueen valaistus iltakäyttöä ajatellen. Talvikäyttö huomioiden puistoalueella on tilaa perustaa pieni kumpare mäenlaskupaikaksi. Alueen käyttöönoton jälkeen voidaan harkita jopa kesäkioskin perustamista puistoalueen yhteyteen. Puiston käytön johtavana ajatuksena on luoda ulkoilualue koko kylän viihtyisyyden lisäämiseksi, esimerkiksi retkikohteeksi tai levähdyspisteeksi lenkkipolun varrelle. Puistossa on mahdollista toteuttaa esimerkiksi leikkipuistotoimintaa, erilaisia kerhotapaamisia ja virkistyspäiviä. Leader-rahoitusta haetaan kattamaan hankkeen rakennusvaiheen materiaalikuluja. Leikkivälineet, leikkialueiden pohjan maa-ainekset, puistokalusteet, aitamateriaalit sekä istutukset hankitaan pääasiassa hankerahoituksen turvin. Suurin osa työvaiheista leikkikalusteiden asennus mukaan lukien suoritetaan talkootyönä. Hankkeella on laaja paikallisten yhteisöjen ja asukkaiden tuki. Siikalatvan kunta tukee hanketta mm. väylän kunnostuksen osalta. Yhteistyönä hankittu leikkipuisto ansaitsee käyttäjiensä arvostusta, edesauttaa alueen kunnossapitoa ja viihtyisyyttä sekä aktivoi hyödyntämään puiston käyttökapasiteettia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

180912

Aloituspäivämäärä

17.03.2022

Loppumispäivämäärä

08.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt