Hanke
Kehittämishanke - 157730

Liiketoimintaa uudessa normaalissa

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

30.04.2021 - 13.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Päivämäärä 16.3.2020 muutti monien elämää, erityisen radikaalia muutos oli useissa mikroyrityksissä (1-9 henkilöä). Liiketoiminta ei sujunutkaan enää totutulla tavalla ja yritystoiminta oli aivan uuden edessä, liikevaihto pieneni ja toiminnan kannattavuudelta meni pohja. Yritystoimintaa jatkaakseen oli mietittävä uusia keinoja ja oli toteutettava toimintaa uudella tavalla. Valitettavan usein liiketoiminnan suunnittelu on ollut kuitenkin näissä pienissä yrityksiä erittäin minimaalista Hankkeen tavoitteena onkin antaa JPYP:n toimialueen mikroyrityksille selviytymiskeinoja edelleen jatkuvaan ja muotoaan muuttavaan koronapandemiaan ja tuoda lisäksi valmiuksia tulevaan, uuteen normaaliin. Heille tuodaan hankkeen toimesta keinoja liiketoimintansa analysointiin ja sen pohjalta tilitoimistojen kanssa rakennetun digitaalisen “LT- mallin” myötä mahdollistetaan yhteistyön lisäämistä ja tiivistämistä yritysten, tilitoimistojen ja rahoittajien välillä. Hankkeeseen valitaan kokopäiväinen projektipäällikkö, joka tiiviissä yhteistyössä alueen elinkeinohenkilöiden kanssa toteuttaa hankkeen toimia. Hankkeessa kartoitetaan alkuun hankkeen varsinainen kohderyhmä, JPYP:n toimialueen mikroyritykset. Tämän jälkeen käydään läpi alueen yritysten kanssa toimivat tilitoimistot, joiden myötävaikutuksella tarkennetaan yritysanalysointia ja tältä pohjalta toimintatapoja yrityksille. Hankkeen toteutus- ja toimintatavoissa joudutaan huomioimaan vallitsevan tilanteen rajoitukset. Yhteistilaisuuksien pienentäminen tai korvaaminen sekä yhteydenpidon hoitaminen digitaalisin välinein ja menetelmin on monilta osin välttämätöntä. Toiminnassa huomioidaan jatkuvuus siten, että hankkeessa mukana olevia yrityksiä opastetaan alueelle hankkeen jälkeen käyttöön jäävän “LT-mallin” käyttäjiksi niin, että siitä tulee heille jatkossa tapa suunnitella ja hoitaa liiketoimintansa toteuttamista. Tarpeen mukaan hankkeessa yrityksiä ohjataan myös jatkotoimiin kehittämispalveluja tarjoaville tahoille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

157730

Aloituspäivämäärä

30.04.2021

Loppumispäivämäärä

13.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt