Hanke
Kehittämishanke - 167655

Lumotaito

ProAgria Etelä-Suomi ry

01.10.2021 - 31.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Maatalous pystyy lisäämään omilla valinnoilla luonnon monimuotoisuutta. Ekologinen siirtymä luontoa hoitavaan ja luonnon prosesseista oppivaan maatalouteen tarvitsee tuekseen uuden tutkimustiedon muotoilua viestinnän ja vertaisoppimisen keinoin, laajaa tiedon jalkauttamista sekä maatalousmaahan liittyvien toimijoiden verkottumista yli sektorirajojen. Aihe on noussut voimakkaasti yleiseen keskusteluun ja tutkimustulokset myös Suomesta ovat hälyttäviä. Luontokadon kiihtyminen on todennettu useissa tutkimuksissa. Tunnistetusta ongelmasta ja siihen reagoivista toimenpiteistä huolimatta Suomen luonnon monimuotoisuuden tila heikkenee edelleen. Tuloksellisimmiksi toimenpiteisiksi ovat osoittautuneet sellaiset, joihin sisältyy laaja, monialainen ja monitieteinen yhteistyö, vaikuttava tiedontuotanto ja riittävä rahoitus. Tämä hanke toteuttaa tiedon ja tietoisuuden lisäämistä, elinympäristöjen ja lajien tilan parantamista uutta tutkimustietoa ja hyviä käytäntöjä jalkauttamalla, sekä näillä toimilla ekologista siirtymää tukemalla. Toimenpiteet kohdistuvat maatalousympäristöihin ja niitä ylläpitävään viljelijäväestöön. Hankkeessa lumotieto muutetaan lumotaidoksi. Ajankohtainen aihepiiri vastaa aikamme suurimpiin haasteisiin eli luonnon monimuotoisuuden säilymiseen ja luontokadon estämiseen. Maatilat hyötyvät ensimmäisten joukossa toimivista ekosysteemipalveluista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

167655

Aloituspäivämäärä

01.10.2021

Loppumispäivämäärä

31.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt