Hanke
Kehittämishanke - 84593

Luomussa vara parempi – ruokaa ja digi hyötykäyttöön

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2018 - 14.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Luomussa vara parempi - ruokaa ja digi hyötykäyttöön ¿ hankkeessa toteutetaan kolme työpakettia Luomualusta HAMK Mustiala, Luomutuotanto maatiloilla ja Luomuruoka ammattikeittiöissä. Tavoitteena on luomutuotannon ja luomuruuan määrän kasvu, yhteistyön ja osaamisen sekä kokeilukulttuurin lisääminen ja olemassa olevien digisovellusten ja ¿tekniikoiden tuottaman tiedon hyödyntäminen. Ensisijainen kohderyhmä ovat luonnonmukaisen ruokajärjestelmän alkutuotanto, tutkimus, koulutus, neuvonta ja ammattikeittiöt. Kaikki hankkeessa syntyvät tulokset voidaan hyödyntää myös tavanomaista tuotantoa harjoittavien tilojen neuvonnassa ja toiminnan kehittämisessä. Hankeosapuolet ja hankkeen toteuttamisessa mukana olevat yritykset hyötyvät tiivistyvästä yhteistyöstä ¿ yhdessä tekemisen ja toisilta oppimisen kautta saadaan lisäarvoa toimintaan. Alan opiskelijat ovat mukana hankkeen toiminnassa ja tuovat tulevaisuuden ammattilaisten näkemykset mukaan työskentelyyn. Hämäläisen luomun tiekartta tuo esiin yhteiset tavoitteet ja tahtotilan luomuntuotannon ja luomuruuan kehittämiseksi myös jatkossa. HAMK Mustialan opetus- ja tutkimusmaatila tuottaa tietoa luomukasvinviljelystä ja lypsykarjasta kaikkien toimijoiden käyttöön alueellisesti ja valtakunnallisesti. Hankkeessa muodostetut luomulihan toimitusketjut mahdollistavat laajamittaisen luomulihan käytön ammattikeittiöissä. Luomuasiantuntijoiden osaaminen lisääntyy ja tilojen toimintatapojen sparraaminen parantaa tilojen osaamista ja sitä kautta tuotannon kannattavuutta. Hämäläisen luomun näkyvyys ja tunnettuus lisääntyvät ja asenteet luomua kohtaan muuttuvat niin, että luomu nähdään varteenotettavan vaihtoehtona. Konkreettinen kansainvälinen yhteistyö lisääntyy erityisesti tanskalaisten luomutoimijoiden kanssa. Hanke on yhteistyöhanke ja sen toteuttavat Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (hakija), Luonnonvarakeskus Luke, ProAgria Etelä-Suomi ja Koulutuskeskus Salpaus. Hanke kuuluu Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä hankeperheeseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

84593

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

14.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt