Hanke
Kehittämishanke - 8341

Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA)

Helsingin Yliopisto

16.06.2015 - 20.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

LUMOA-hanke koordinoi ja vahvistaa luonnontuotealan kehittämistyötä viestinnän ja tiedonvälityksen avulla sekä kokoamalla ja aktivoimalla alan hanketoimintaa. Hanke toimeenpanee Luonnontuotealan toimintaohjelmaa, joka nostaa alan kehitystyön painoaloiksi raaka-ainetuotannon kehittämisen, innovatiivisen ja jalostusarvoa lisäävän tuotekehityksen sekä lisäarvon tuottamisen matkailu- ja hyvinvointipalveluihin. Luonnontuotealan kehittämistyön tukemisen lisäksi LUMOA-hanke tehostaa Maaseudun kehittämisohjelman toteuttamista lisäämällä yhteistyötä ja ehkäisemällä päällekkäisyyksiä hanketoiminnassa, jakamalla tietoa ja hyviä käytänteitä sekä tuottamalla ratkaisuja alan kehittämistyön yhteisiin ongelmakohtiin. Hanke aktivoi elinkeinoalojen välistä yhteistyötä ja rakentaa verkostoja yli toimialarajojen. Toiminnalla tuetaan sekä luonnontuotealan että sivuavien alojen hankkeiden tarttumista toimialojen rajapintojen yhteistyön ja liiketoiminnan mahdollisuuksiin. LUMOA-hanke tekee kattavasti yhteistyötä luonnontuotealaan liittyvien hankkeiden ja toimijoiden kanssa, nostaa esille uusia hanketarpeita, tukee alan innovaatiotoimintaa ja välittää hankkeiden tuloksia alan toimijoille ja sidosryhmille. Hanke myös lisää luonnontuotealan tunnettuutta. Luonnontuotealan koordinaatiohanketta toteuttavat yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa Luonnonvarakeskus ja Suomen 4H-liitto ry.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8341

Aloituspäivämäärä

16.06.2015

Loppumispäivämäärä

20.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Valtakunnallinen koordinaatiohanke

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt