Hanke
Kehittämishanke - 80516

Luostarista kanavien kautta pappilaan

Heinäveden kunta

30.09.2018 - 30.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Luostarista kanavien kautta pappilaan -yritysryhmähankkeen tavoitteena on kehittää yritysten välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Samalla luodaan yhteinen uusi matkailutuote, joka pohjautuu yritysten omiin vahvuuksiin sekä hyödyntää Heinäveden kunnan positiivista matkailullista imagoa mm. luostareihin, kulttuuriin, vesistöihin ja kansallismaisemaan liittyen. Tarinallistetaan uusi matkailutuote, jolloin sen houkuttelevuus kasvaa markkinoinnissa. Suunnitellaan tarvittavat markkinointimateriaalit sekä koemarkkinoidaan uusi matkailutuote ennen varsinaista markkinointia ja myyntiä. Matkailuyritysten osaaminen kehittyy tuotekehitysprosessin aikana, joka on käytössä hankkeen jälkeen esim. uusien palveluiden suunnittelussa. Hankkeessa on mukana kolme matkailupalveluja (majoitus, ruoka- ja ohjelmapalvelut) tarjoavaa yritystä, joiden kotipaikat sijaitsevat Heinävedellä ja Savonlinnassa. Hankkeen toteutus kohdistuu pääosin Heinävedelle ja yritykset operoivat Etelä-Savon maaseudulla. Hankkeessa on sekä yhteisiä kehittämistoimia että yrityskohtaista kehittämistä. Yritysryhmähankkeen toteuttajana ja hallinnoijana on Heinäveden kunta. Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2018-30.9.2021.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

80516

Aloituspäivämäärä

30.09.2018

Loppumispäivämäärä

30.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt