Hanke
Kehittämishanke - 155279

Luovan ja kokeilevan toiminnan keskus Heinolaan, esiselvitys

Heinolan Kuoroyhdistys ry

14.01.2021 - 13.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Heinolan kaupungissa kaivataan matalan kynnyksen kulttuuritekemisen tiloja ja yhteistyötä kulttuuritoimijoiden kesken. Tavoitteena on luoda Heinolaan matalan kynnyksen ja osallistavan kulttuurisen toiminnan konsepti, joka mahdollistaa ylisukupolvisen ja poikkisektoraalisen toiminnan. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, joka toimii alustana monenlaisten kulttuuristen ja luovien sisältöjen syntymiselle ja toteuttamiselle. Ankkuroimalla toiminta yhteisen katon alle on mahdollista luoda koti yhteisölliselle luovalle toiminnalle jossa ideat ja tekijät kohtaavat. Tällainen toiminta tarvitsee organisointia, johtamista ja fyysiset tilat. Esiselvityshankkeessa: 1. Luodaan toiminnalle konsepti ja rakenne. 2. Kartoitetaan kiinnostuneet toimijat ja heidän tarpeensa ja yhteiskehitetään konseptia. 3. Kartoitetaan yhteistyökumppanit ja tukijat. 4. Selvitetään toiminnan edellytykset ensisijaisesti entisen Maaherrankadun päiväkodin rakennuksessa ja pihapiirissä. Rakennus sijaitsee Heinolan keskustassa ja kuuluu maakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Pääkohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joille on liian vähän matalan kynnyksen ja oman osallistumisen mahdollistavaa luovaa toimintaa. Samalla mahdollistetaan ylisukupolvinen kaikille avoin toiminta. Osallistaminen, vertaisoppiminen ja -ohjaaminen luovat kasvun mahdollisuuksia kaiken ikäisille siihen tarkoitukseen kehittyvässä ympäristössä, tekemisen ja kehittämisen talossa. Heinolassa toimivilla yhteisöillä/yhdistyksillä/yksityisillä taiteilijoilla on tarvetta edullisille ja toimiville matalan kynnyksen tiloille, ja valmiutta tuottaa kohtuullisilla kustannuksilla mielekästä toimintaa ja elämyksiä sekä yhteisötaidetta poikkisektoriaalisessa yhteistyössä. Tilojen ja yhteisesti organisoidun ja tuotetun sisällön kautta Heinolaan saadaan lanseerattua luovan ja kokeilevan toiminnan keskus, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallistuvaa kuntalaisuutta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

155279

Aloituspäivämäärä

14.01.2021

Loppumispäivämäärä

13.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt