Projekt
Utvecklingsprojekt - 155279

Luovan ja kokeilevan toiminnan keskus Heinolaan, esiselvitys

Heinolan Kuoroyhdistys ry

14.01.2021 - 13.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Heinolan kaupungissa kaivataan matalan kynnyksen kulttuuritekemisen tiloja ja yhteistyötä kulttuuritoimijoiden kesken. Tavoitteena on luoda Heinolaan matalan kynnyksen ja osallistavan kulttuurisen toiminnan konsepti, joka mahdollistaa ylisukupolvisen ja poikkisektoraalisen toiminnan. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, joka toimii alustana monenlaisten kulttuuristen ja luovien sisältöjen syntymiselle ja toteuttamiselle. Ankkuroimalla toiminta yhteisen katon alle on mahdollista luoda koti yhteisölliselle luovalle toiminnalle jossa ideat ja tekijät kohtaavat. Tällainen toiminta tarvitsee organisointia, johtamista ja fyysiset tilat. Esiselvityshankkeessa: 1. Luodaan toiminnalle konsepti ja rakenne. 2. Kartoitetaan kiinnostuneet toimijat ja heidän tarpeensa ja yhteiskehitetään konseptia. 3. Kartoitetaan yhteistyökumppanit ja tukijat. 4. Selvitetään toiminnan edellytykset ensisijaisesti entisen Maaherrankadun päiväkodin rakennuksessa ja pihapiirissä. Rakennus sijaitsee Heinolan keskustassa ja kuuluu maakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Pääkohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joille on liian vähän matalan kynnyksen ja oman osallistumisen mahdollistavaa luovaa toimintaa. Samalla mahdollistetaan ylisukupolvinen kaikille avoin toiminta. Osallistaminen, vertaisoppiminen ja -ohjaaminen luovat kasvun mahdollisuuksia kaiken ikäisille siihen tarkoitukseen kehittyvässä ympäristössä, tekemisen ja kehittämisen talossa. Heinolassa toimivilla yhteisöillä/yhdistyksillä/yksityisillä taiteilijoilla on tarvetta edullisille ja toimiville matalan kynnyksen tiloille, ja valmiutta tuottaa kohtuullisilla kustannuksilla mielekästä toimintaa ja elämyksiä sekä yhteisötaidetta poikkisektoriaalisessa yhteistyössä. Tilojen ja yhteisesti organisoidun ja tuotetun sisällön kautta Heinolaan saadaan lanseerattua luovan ja kokeilevan toiminnan keskus, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallistuvaa kuntalaisuutta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

155279

Startdatum

14.01.2021

Slutdatum

13.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner