Hanke
Kehittämishanke - 71324

Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohanke

Luonnonvarakeskus

31.07.2018 - 02.02.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hyvinvointipalvelut tarjoavat kasvun ja monipuolistumisen mahdollisuuksia maaseutuyrittäjyyteen. Luonnon ja maaseutuympäristön hyödyntäminen hyvinvoinnin lähteenä on lisääntynyt monentyyppisissä palveluissa, kuten matalan kynnyksen ennaltaehkäisyn, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Teeman alla on liittymäpintoja moniin sektoreihin, kuten Green Care, matkailu, liikunta, luonnontuotteet, sekä elämys- ja kulttuuripalvelut. Koordinaatiolla edistetään alan kehittämistä monialaisia toimijoita törmäyttämällä ja yhteistyötä lisäämällä toimialojen rajapintoja ylittäen. Hyvinvointipalveluissa tavoitellaan asiakkaan sosiaalista, fyysistä, psyykkistä ja/tai henkistä hyvinvointia. On tärkeää, että palvelut ovat vaikuttavia ja turvallisia, ja niissä käytetyt toimintatavat perustuvat tutkittuun tietoon ja näyttöön. Koordinaatiolla edistetään hyvinvointiyrittäjyyttä suunnittelevien toimijoiden tietojen, osaamisen ja ammatillisuuden lisääntymistä, sekä laadukkaiden palveluluiden suunnittelua ja toteutusta asiakaslähtöisesti erilaisille asiakasryhmille. Alueilla toteutettujen hankkeiden ja aluetoimijoiden välinen tiedonvaihto, toiminnan yhteensovittaminen, eri alojen toimijoiden törmäyttäminen ja vertaistuki ovat keinoja yhä parempien kehittämistulosten ja synergiaetujen saavuttamisessa. Koordinaatio viestii teemaan liittyvistä hankkeista, tutkimuksista sekä selonteoista, kokoaa tuloksia ja vaikutuksia ja jalkauttaa niitä. Koordinaatio järjestää vertaisoppimista ja kokemusten vaihtoa mahdollistavia tapaamisia monipuolisesti erilaisia digitaalisia välineitä käyttäen. Koordinaatio tekee tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan sekä luonnontuotealan toimialapäällikköjen kanssa, sekä hallitusohjelman sote-kärkihanketoimijoiden, muiden koordinaatiohankkeiden, maaseutuverkoston ja verkostopalveluyksikön kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

71324

Aloituspäivämäärä

31.07.2018

Loppumispäivämäärä

02.02.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Valtakunnallinen koordinaatiohanke

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt