Projekt
Utvecklingsprojekt - 71324

Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohanke

Luonnonvarakeskus

01.08.2018 - 02.02.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hyvinvointipalvelut tarjoavat kasvun ja monipuolistumisen mahdollisuuksia maaseutuyrittäjyyteen. Luonnon ja maaseutuympäristön hyödyntäminen hyvinvoinnin lähteenä on lisääntynyt monentyyppisissä palveluissa, kuten matalan kynnyksen ennaltaehkäisyn, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Teeman alla on liittymäpintoja moniin sektoreihin, kuten Green Care, matkailu, liikunta, luonnontuotteet, sekä elämys- ja kulttuuripalvelut. Koordinaatiolla edistetään alan kehittämistä monialaisia toimijoita törmäyttämällä ja yhteistyötä lisäämällä toimialojen rajapintoja ylittäen. Hyvinvointipalveluissa tavoitellaan asiakkaan sosiaalista, fyysistä, psyykkistä ja/tai henkistä hyvinvointia. On tärkeää, että palvelut ovat vaikuttavia ja turvallisia, ja niissä käytetyt toimintatavat perustuvat tutkittuun tietoon ja näyttöön. Koordinaatiolla edistetään hyvinvointiyrittäjyyttä suunnittelevien toimijoiden tietojen, osaamisen ja ammatillisuuden lisääntymistä, sekä laadukkaiden palveluluiden suunnittelua ja toteutusta asiakaslähtöisesti erilaisille asiakasryhmille. Alueilla toteutettujen hankkeiden ja aluetoimijoiden välinen tiedonvaihto, toiminnan yhteensovittaminen, eri alojen toimijoiden törmäyttäminen ja vertaistuki ovat keinoja yhä parempien kehittämistulosten ja synergiaetujen saavuttamisessa. Koordinaatio viestii teemaan liittyvistä hankkeista, tutkimuksista sekä selonteoista, kokoaa tuloksia ja vaikutuksia ja jalkauttaa niitä. Koordinaatio järjestää vertaisoppimista ja kokemusten vaihtoa mahdollistavia tapaamisia monipuolisesti erilaisia digitaalisia välineitä käyttäen. Koordinaatio tekee tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan sekä luonnontuotealan toimialapäällikköjen kanssa, sekä hallitusohjelman sote-kärkihanketoimijoiden, muiden koordinaatiohankkeiden, maaseutuverkoston ja verkostopalveluyksikön kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

71324

Startdatum

01.08.2018

Slutdatum

02.02.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Riksomfattande koordineringsprojekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner