Hanke
Kehittämishanke - 58587

Maaseudun matkailu yhteistyöllä kasvuun

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2018 - 24.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kotimarkkinat ovat piristyneet ja kansainväliset matkailumarkkinat ovat nostaneet maaseudun matkailun hyvälle kasvu-uralle valtakunnallisesti. Potentiaalia ja mahdollisuuksia matkailuyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen on maaseudulla siis olemassa. Matkailu on maaseudulle tärkeä elinkeino ja maaseudun matkailuyritysten tukeminen kasvun ja kansainvälistymisen polulle hyödyttää laajasti koko maakuntaa. Matkailu nähdään niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin merkittävänä elinkeinona ja työllistäjänä nyt ja tulevaisuudessa. Hankkeella on kaksi keskeistä tavoitetta, tiedottaminen ja aktivointi. Tavoitteet sisältävät tarkkaan kohdistettuja toimenpiteitä, jotka edistävät alueen yrityksiä hakemaan yritysryhmähankkeita ja sitä kautta edistämään liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä. Hankkeen tavoitteiden mukaiset toimenpiteet ovat avoimia kaikille kohderyhmään kuuluville. Hankkeen tavoitteena on koota yritysryhmähankkeita Etelä-Pohjanmaalla toimivista pienistä matkailualan yrityksistä. Alueen yritysten kehittämistarpeita kartoitetaan hankkeen alussa, jonka jälkeen ryhmien muodostaminen on helpompaa. Hankkeen aikana tiedotetaan yritysryhmähankkeista ja siihen liittyvistä käytännöistä laaja-alaisesti alueen yrittäjille. Koordinointi- ja aktivointi hankkeessa kootaan yritysten kehittämistarpeita sekä etsitään uusia markkinoita ja liiketoiminnan mahdollisuuksia. Lisäksi jo päättyneistä ja käynnissä olevista yritysryhmähankkeista on tarkoitus kerätä hyviä käytäntöjä edistämään uusien syntyä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

58587

Aloituspäivämäärä

01.01.2018

Loppumispäivämäärä

24.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt