Projekt
Utvecklingsprojekt - 58587

Maaseudun matkailu yhteistyöllä kasvuun

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2018 - 24.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kotimarkkinat ovat piristyneet ja kansainväliset matkailumarkkinat ovat nostaneet maaseudun matkailun hyvälle kasvu-uralle valtakunnallisesti. Potentiaalia ja mahdollisuuksia matkailuyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen on maaseudulla siis olemassa. Matkailu on maaseudulle tärkeä elinkeino ja maaseudun matkailuyritysten tukeminen kasvun ja kansainvälistymisen polulle hyödyttää laajasti koko maakuntaa. Matkailu nähdään niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin merkittävänä elinkeinona ja työllistäjänä nyt ja tulevaisuudessa. Hankkeella on kaksi keskeistä tavoitetta, tiedottaminen ja aktivointi. Tavoitteet sisältävät tarkkaan kohdistettuja toimenpiteitä, jotka edistävät alueen yrityksiä hakemaan yritysryhmähankkeita ja sitä kautta edistämään liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä. Hankkeen tavoitteiden mukaiset toimenpiteet ovat avoimia kaikille kohderyhmään kuuluville. Hankkeen tavoitteena on koota yritysryhmähankkeita Etelä-Pohjanmaalla toimivista pienistä matkailualan yrityksistä. Alueen yritysten kehittämistarpeita kartoitetaan hankkeen alussa, jonka jälkeen ryhmien muodostaminen on helpompaa. Hankkeen aikana tiedotetaan yritysryhmähankkeista ja siihen liittyvistä käytännöistä laaja-alaisesti alueen yrittäjille. Koordinointi- ja aktivointi hankkeessa kootaan yritysten kehittämistarpeita sekä etsitään uusia markkinoita ja liiketoiminnan mahdollisuuksia. Lisäksi jo päättyneistä ja käynnissä olevista yritysryhmähankkeista on tarkoitus kerätä hyviä käytäntöjä edistämään uusien syntyä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

58587

Startdatum

01.01.2018

Slutdatum

24.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner