Hanke
Kehittämishanke - 13471

Maaseutu 2.0

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.01.2016 - 10.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Maaseutu 2.0 -hankkeen tarkoituksena on luonnonvaratietojärjestelmiä hyödyntäviin yhteistoimintakonsepteihin liittyvän tiedon ja osaamisen hankkiminen alan yrittäjyyden aktivoimiseksi sekä osaamisen ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Hankkeen avulla pyritään konseptoimaan sekä validoimaan avoimen standardin hyödyntämistä tukevia joustavia työkohteiden kartoitusmenetelmiä sekä kansallisen palveluväylän mukaista, järjestelmäriippumatonta viitearkkitehtuuria hyödyntävien verkko- ja mobiilipalveluiden prototyyppejä, joilla edistetään sekä metsän- ja maatilanhoidon että puunhankinnan kannattavuutta. Hankkeella tuetaan metsäpalveluyrittäjyyttä ja metsäomaisuuden hallintaa mallintamalla yhtenäistä toimintaprosessia ajantasaisen maastotiedon keruuseen ja päivittämiseen, töiden laadunvalvontaan sekä tarvittavien viranomaisilmoitusten tuottamiseen. Hankkeella kehitetään monipuolistuvaa yritystoimintaa myös maatalouden ympärillä. Erityisesti panostetaan maataloussektorillakin lisääntyvän urakointiprosessin ja tilojen välisen yhteistyön kehittämiseen sekä aktivointiin. Maatilojen toimintaan liittyvät keskeiset paikkatietoaineistot tuodaan palvelun kautta kaikkien käyttäjien testattaviksi. Tiukentuvien ympäristövaatimusten aiheuttamat rajoitteet otetaan huomioon. Hankkeen keskeisimpänä tuloksena konseptoitava digitaalisten palvelurajapintojen integraatioväylän prototyyppi muuntaa luonnonvara-alan keskeiset paikkatietoaineistot (Metsään.fi, Vipu-palvelu) yhteismitallisen standardin mukaisiksi työkohteiksi, jotka ovat avoimen rajapinnan kautta toimijoiden käytettävissä standardimuodossa. Hankkeessa suunniteltavat digitaaliset tiedonkeruu-/päivitysmenetelmät ja metsässä tehtävien töiden laadunvalvonta- ja raportointiratkaisut arvioidaan mahdollistavan ajantasaisen sekä laadukkaan informaation saatavuuden metsällisten toimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Hankkeen tulokset ovat pääsääntöisesti julkisia ja ne tuodaan yleisesti hyödynnettäviksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13471

Aloituspäivämäärä

31.01.2016

Loppumispäivämäärä

10.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt