Hanke
Kehittämishanke - 29264

Mahdollisuuksien maaseutu – viestintähanke Pohjois-Savossa

Kehittämisyhdistys Mansikka ry

01.08.2016 - 29.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Mahdollisuuksien maaseutu -viestintähanke tehostaa, koordinoi ja monipuolistaa viestintää maaseudun kehittämisestä ja lisää alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman sekä paikallisten kehittämisstrategioiden tunnettuutta Pohjois-Savossa. Viestinnän kehittäminen sisältää sekä yhteiset viestintätoimet alueella että yksittäisten hanketoimijoiden viestintäosaamisen lisäämisen ja valtakunnallisessa viestintäverkostossa toimimisen. Hankkeessa laaditaan viestintäsuunnitelma ja aktivoidaan viestinnän keinoin maaseudun kehittämiseen mukaan uusia toimijoita. Maaseuturahastosta tukea saaneita toimijoita tuetaan omassa viestinnässään mm. tarjoamalla asiantuntija-apua ja viestinnällistä valmennusta, edistetään maaseututoimijoiden verkostoitumista ja viestitään alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman ja paikallisten kehittämisstrategioiden tuloksista eri kohderyhmille (suuri yleisö, media, maakunnallinen maaseudun kehittäjäverkosto, kunnat, MMM, Mavi).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

29264

Aloituspäivämäärä

01.08.2016

Loppumispäivämäärä

29.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt