Hanke
Kehittämishanke - 8223

Metalli- ja teknologiateollisuuden imagon kehittäminen alueella (MeTekno)

Nivalan Teollisuuskylä Oy

10.08.2015 - 21.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

SISÄLTÖ: Tarve on tuoda alueen metalli- ja teknologiateollisuutta tunnetuksi nuoriso- ja aikuispuolelle opiskelijoiksi aikoville ja auttaa kohtaamaan teollisuuden tarpeet ja vapaat opiskelupaikat ammattikoulutuksessa. KOHDERYHMÄT: koulutusorganisaatiot, teollisuusyritykset sekä nuoret ja aikuiset, jotka aikovat hakeutua teknologiateollisuuden alalle opiskelemaan. TAVOITTEET: Tavoitteena on edistää metalli- ja teknologiateollisuuden myönteistä kuvaa ja alueen vetovoimaisuutta Nivalan ja sen lähialueella yhteistyössä alueella toimivien tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden sekä teollisuusyritysten kanssa. Tavoitteena on edistää metalli- ja teknologiateollisuuden -alan tietoutta ja tunnettuutta ammattiopintoihin hakeutuville nuoriso- ja aikuisopiskelijaryhmille ja sitä kautta välillisesti edistää työllisyyttä. Tavoitteena on myös tehdä yhteistyötä alueen metalli- ja teknologiateollisuudenyritysten kanssa ja selvittää heidän rekrytointi- ja osaamistarpeita ja sitä kautta parantaa alueella toimivien palvelujen saatavuutta. Toiminnalla edistetään uusien toimintamallien syntymistä koulutusorganisaatioiden ja teollisuusyritysten välille edistämällä yhteistyötä ja verkottumista. Syntynyttä toimintamallia siirretään koulutusorganisaatioiden käyttöön.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8223

Aloituspäivämäärä

10.08.2015

Loppumispäivämäärä

21.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt