Hanke
Kehittämishanke - 46775

METKA KEMINMAA – Maisemareitit Elinkeinojen ja Toimeentulon Kehittämisen Apuna

Keminmaan kunta

01.10.2017 - 10.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella tuetaan maaseudun ja kylien elinvoimaisuusuuden, elinkeinojen ja palveluiden kehittämistä. Toteutettavat toimet auttavat Keminmaan näkyvyyttä maisemallisena, matkailijoita ja kuntalaisia palvelevana kuntana. Yksittäiset asukkaat, yritykset ja alueen yhdistykset saavat lisää ansaintamahdollisuuksia, maaseutu pysyy elävänä. Hankkeessa suunnitellaan toimia joilla saadaan kylille näkyvyyttä, saavutettavuutta ja tunnettavuutta sekä tuetaan matkailukohteiden ja tapahtumien saamista alueelle. Alueille tehdään erillinen suunnitelma yritysten, kylien ja reittien merkinnöistäLisäksi luodaan suunnitelma koko kunnan alueelle teemallista reiteistä, joiden varrelle ideoidaan tuotteita, matkailupalveluita- ja kohteita.Hankkeella pyritään löytämään alueelta matkailua tukevia palveluita kuten esim. kotimajoitusyrittäjiä ja ohjelmapalveluntuottajia ja sitä kautta saadaan kylien, yhdistysten ja yritysten yhteistyötä aktivoitua. Reittien markkinointia tehdään verkkosivujen kautta. Alueille tehdään erillinen suunnitelma yritysten, kylien ja reittien merkinnöistä sekä kylämatkailua tukeva maisemanhoitosuunnitelma, jotka toteutetaan myöhemmin haettavassa investointihankkeessa. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

46775

Aloituspäivämäärä

01.10.2017

Loppumispäivämäärä

10.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt