Hanke
Kehittämishanke - 10227

MOTTO

MANNA ry

01.11.2015 - 29.11.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Etsitään uusia toimintamalleja oppimisen, työllisyyden ja yrittäjyyden kehittämiseksi verkostojen avulla Mäntsälän seudulla ja Pornaisissa, erityisesti maaseudun tarjoamissa puitteissa. Lähtökohtaisesti sovelletaan Manna ry:n Polut, Portaat ja Pitkospuut -mallia yhteistoiminnallisesti julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken sekä taajama- että maaseutuympäristössä. Hankkeen nimi Maaseudun MOTTO koostuu seuraavista tavoitteista: Motivaatio. Osaaminen. Tuottavuus. Työpaikka. Oppiminen. Hankkeessa etsitään monimuotoisen verkoston mahdollisuuksia tarjota oppimis- ja työympäristöjä ammattiin suuntautumisen, työllistymisen ja yrittäjyyden tukemiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

10227

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

29.11.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt