Hanke
Kehittämishanke - 16433

Naisenergiaa metsiin

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.01.2016 - 19.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Naismetsänomistaja-hankkeen tavoitteena on neuvonnan, tiedotuksen ja verkostoitumisen avulla aktivoida alueen naismetsänomistajia suunnitelmalliseen metsäomaisuutensa hoitoon ja käyttöön. Tutkimusten ja selvitysten mukaan naisten hallinnoimilla tiloilla tehdään metsänhoitotöitä vähemmän kuin miesten hoitamilla tiloilla ja naiset tekevät miehiä harvemmin itse metsänhoitotöitä. Naismetsänomistajat myyvät puuta hehtaaria ja vuotta kohti jonkin verran vähemmän kuin miehet. Metsäteollisuuden investoinnit lisäävät puuraaka-ainetarvetta, mikä edellyttää metsänomistajilta entistä aktiivisempaa ja suunnitelmallisempaa metsien hoito ja käyttöä. Hankkeen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti Etelä-Savon maakunnan alueella asuvat metsää omistavat naiset metsänomistuksen muodosta riippumatta. Naisten omistama metsä voi sijaita joko Etelä-Savon maakunnan alueella tai muualla maassa. Kohderyhmänä on lisäksi pääkaupunkiseudulla asuvat naismetsänomistajat, jotka omistavat metsää Etelä-Savon maakunnan alueella. Naiset ovat kokemusten mukaan innokkaita osallistumaan naisille järjestettyihin metsällisiin tapahtumiin, mutta arkailevat osallistumista tapahtumiin, joissa enemmistö on miesmetsänomistajia. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat metsänhoitoyhdistykset, metsäteollisuusyritykset, metsänhoitopalveluyrittäjät sekä metsäkoulut. Hanke edistää palvelujen tarjoajien ja metsänomistajien keskinäistä kohtaamista ja tekee palveluyrittäjät tutuiksi naismetsänomistajien kanssa tukien täten yritystoiminnan kehittymistä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16433

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

19.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt