Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 207107

Nautelankosken teollisen kulttuuriperinnön säilyttämishanke

Nautelankoski-säätiö sr

30.06.2022 - 05.07.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Nautelankosken museo sijaitsee Aurajoen varrella Liedossa. Museoon kuuluva vesimylly vuodelta 1807 on kunnostettu 1940-luvun tilannetta vastaavaksi. Alun perin myllyn laitteita pyörittivät vesirattaat myllyn alakerran vesikanavassa. Turbiinisäiliö rakennettiin 1900-luvun alussa, jolloin myös vesikanavaa ja sulkuja uusittiin. Vettä ohjataan turbiinisäiliöön myllylammesta vesikanavaa pitkin sulkujen avulla. Sulkujen säätö on toteutettu vanhalla vipuvarsitekniikalla.Turbiinisäiliön suulla on kolmiosainen välppä, joka estää roskien pääsyn säiliöön. Pohjapato on vuodelta 1897. Hankkeessa rakennetaan uudet kannatinpalkit ja sillat suluille, sulkukehikoihin vaihdetaan uudet puurakenteet ja nostomekanismi uudistetaan taljakäyttöiseksi. Välpän korjausta vaativat osat korvataan uusilla ritilöillä vanhan mallin mukaisesti. Nautelankosken pohjapadon kivien kiinnitysraudat uusitaan ja padon päältä siirtynyt kivi palautetaan alkuperäiselle paikalleen. Hankkeen tavoitteena on parantaa työturvallisuutta sekä säilyttää vanhat työmenetelmät elävinä ja rakenteet sellaisina, että ne kertovat työmenetelmien pitkästä historiasta. Tarkoituksena on myös konkretisoida maatalousyhteisöön liittyvän työn monipuolista historiaa ja taata ekologisen sähkön tuotannon jatkuvuus. Hankkeen osatarkoituksena on laajentaa kokemusta ja painottaa menneisyyden tuntemisen merkitystä: miten kaikki mitä meillä on nyt, pohjaa siihen mitä on ollut. Tuloksena Nautelankosken pato on kunnostettu, sulut nosto-, silta- ja tukirakenteineen uudistettu sekä turbiinisäiliön välppä korjattu. Tämän jälkeen ne ovat turvalliset ja toimivat siinä tehtävässä, johon ne on tehty. Kulttuurimaisema on saavutettava ja säilyy sellaisena, joksi se on varhaisen teollistumisen ja myllyn rakentamisen aikana muodostunut. Hankkeen toimenpiteiden myötä osa katoavaa kulttuurihistoriaa säilyy tuleville sukupolville konkreettisessa ja helposti lähestyttävässä muodossa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

207107

Aloituspäivämäärä

30.06.2022

Loppumispäivämäärä

05.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt