Hanke
Kehittämishanke - 48761

Nuorille KV-oppia ja yritystä Outokairassa -esiselvityshanke

Tornion 4H-yhdistys r.y.

01.06.2017 - 21.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tornion 4H-yhdistys valmistelee kansainvälistä nuorisohanketta ja hakee suunnitteluun esiselvityshanketta ajalle 1.6.-30.4.2018. Hankealue on Outokaira Tuottamhan alueen kunnat Tornio, Ylitornio ja Pello. Esiselvityshankkeella halutaan saada riittävät resurssit hankkeen suunnittelulle, yhteistyökumppaneiden varmistamiselle ja sopimusten tekemiselle. 4H on globaali nuorisoliike, jolla on toimintaa yli sadassa maassa. Vahvat ruohonjuuritason toiminnasta lähtevät nuorisotyön perinteet ja kansainväliset verkostot luovat edellytyksiä ja tarpeita toteuttaa nuorten näköisiä ja paikallisesta elinkeinojen kehittämisestä nousevia kehittämishankkeita. 4H-nuorisotyön avulla voimistetaan nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja käytännön taitojen hallintaa. 4H-työn avaintuotteita ovat kerhot, kurssit, työllistäminen ja yrittäjyys. Työn toimintamallina on Kolme askelta työelämään. Hankkeeseen haetaan strategioita, tavoitteita ja toimintatapoja, joilla voidaan vaikuttaa väestön vähenemiseen ja ikääntymiseen, opiskelupaikkojen vähenemiseen, pois muuttoon ja uskon puutteeseen alueen omiin mahdollisuuksiin. Hankkeen tärkein kohderyhmä on alle 25-vuotiaat nuoret toimintaryhmän alueella. Kansainvälisiä kumppaneita tavoitellaan 2-4. Kohderyhmä tarkentuu esiselvityksen myötä. Hanke voidaan suunnitella eri ikäisille ryhmille ja toiminta suunnitellaan sen mukaan. Tavoitteena on nuorten mahdollisuuksien parantaminen omalla kotiseudulla. Tätä tehdään mm osallistamalla ja aktivoimalla nuoria oman kotipaikkansa kehittämiseen. Nuorilla on mahdollisuus kehittää omaa yrittämistä, osaamista ja saada kansainvälisiä kokemuksia ruokaan, paikalliskulttuuriin, luonnontuotealaan ja matkailuun liittyen yhteistyössä alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Esiselvityshankkeessa suunnitellaan lopullisen hankkeen sisältö, toteutustapa ja aikataulu. Toimenpiteet toteutetaan jokaisessa yhteistyömaassa paikallisin resurssein.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

48761

Aloituspäivämäärä

01.06.2017

Loppumispäivämäärä

21.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Kansainvälinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt