Hanke
Kehittämishanke - 42390

Oppia aluevaikuttamisesta – Aluejohtokunnat maaseutualueiden osallistumiskäytäntönä.

Helsingin Yliopisto

01.03.2017 - 24.10.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa tuotetaan tietoa ja edistetään paikalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää osaamista ja toimintatapoja Etelä-Savossa. Hankkeen selvitysosassa tuotetaan tietoa Etelä-Savossa toimineista aluejohtokunnista vuosina 2013-2017. Erityisesti tarkastellaan aluejohtokuntien toimintakäytäntöjä ja niiden harjoittamaa avustustoimintaa maakunnan seitsemässä aluejohtokunnassa Savonlinnassa ja Mikkelissä. Aluejohtokuntien avustustoimintaa verrataan myös Leader¿ryhmien vastaavaan toimintaan. Hankkeen tiedonvälitys- ja kehittämisosassa lisätään kaikkien Etelä-Savon alueellisten toimielinten, yhteisöjen, yrittäjien ja asukkaiden tietämystä, osaamista ja valmiuksia osallistumisessa ja paikallisvaikuttamisessa. Hanke toteuttaa osaltaan Etelä-Savon maaseutusuunnitelman tavoitetta parantaa maaseutualueiden asukasosallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia ja sitä kautta maakunnan kaikkien väestöryhmien hyvinvointia. Hankkeen toteuttaa Ruralia-instituutti läheisessä vuorovaikutuksessa aluejohtokuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Toteutusaika on 1.3.2017-28.2.2018 ja kokonaisbudjetti 63 760 euroa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

42390

Aloituspäivämäärä

01.03.2017

Loppumispäivämäärä

24.10.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt