Hanke
Kehittämishanke - 206747

Osaavat ja osallistavat RoiKylät

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö sr

21.06.2022 - 29.11.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Osaavat ja osallistavat RoiKylät on kehittämishanke, jonka tarkoituksena on kylien elinvoimaisuuden ja asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen osaamisen ja osallisuuden vahvistamisen kautta. Hankkeen tarkoituksena on, että paikalliset ihmiset ja yhteisöt pystyvät tekemään osaamisensa näkyväksi ja hyödyntämään sitä omissa yhteisöissään ja verkostoissaan vahvemmin. Kylätoiminnassa tämä tarkoittaa erityisesti hiljaisen tiedon esiin tuomista, kokemusten reflektointia sekä tiedon ja kokemusten jakamista. Tavoitteena on kylätoimintaan ja kehittämiseen liittyvän asiantuntemuksen ja osaamisen vahvistaminen ja osallisuuden edistäminen yhteisöllisyyden, yhteistyön ja kumppanuuksien kehittämisellä. Hankkeen aikana toteutetaan kehittämisvalmennuksia ja -tilaisuuksia, järjestetään kylien osaamistarpeiden mukaisesti teemoittain lyhytvalmennuksia ja tietoiskuja, pilotoidaan RoiKylät-oppimisverkostotoimintamalli ja tuotetaan RoiKylät-verkkosivuston sisältöjä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

206747

Aloituspäivämäärä

21.06.2022

Loppumispäivämäärä

29.11.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt