Projekt
Utvecklingsprojekt - 206747

Osaavat ja osallistavat RoiKylät

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö sr

21.06.2022 - 29.11.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Osaavat ja osallistavat RoiKylät on kehittämishanke, jonka tarkoituksena on kylien elinvoimaisuuden ja asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen osaamisen ja osallisuuden vahvistamisen kautta. Hankkeen tarkoituksena on, että paikalliset ihmiset ja yhteisöt pystyvät tekemään osaamisensa näkyväksi ja hyödyntämään sitä omissa yhteisöissään ja verkostoissaan vahvemmin. Kylätoiminnassa tämä tarkoittaa erityisesti hiljaisen tiedon esiin tuomista, kokemusten reflektointia sekä tiedon ja kokemusten jakamista. Tavoitteena on kylätoimintaan ja kehittämiseen liittyvän asiantuntemuksen ja osaamisen vahvistaminen ja osallisuuden edistäminen yhteisöllisyyden, yhteistyön ja kumppanuuksien kehittämisellä. Hankkeen aikana toteutetaan kehittämisvalmennuksia ja -tilaisuuksia, järjestetään kylien osaamistarpeiden mukaisesti teemoittain lyhytvalmennuksia ja tietoiskuja, pilotoidaan RoiKylät-oppimisverkostotoimintamalli ja tuotetaan RoiKylät-verkkosivuston sisältöjä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

206747

Startdatum

21.06.2022

Slutdatum

29.11.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner