Hanke
Kehittämishanke - 261274

Osallisuus kuuluu kaikille OSKU

Kehittämisyhdistys Mansikka ry

- 29.06.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Maaseudun ongelmana ovat jatkuvasti lisääntyvät palveluaukot, joita on syntynyt väestörakenteen muutoksen, keskittämisen ja digitalisaation seurauksena. Palveluaukkoja ja saavutettavuuden haasteita on syntynyt erityisesti julkisen sektorin palveluihin. Väestön väheneminen ja ikääntyminen ovat myös vaikuttaneet yrityssektorin kannattavuuteen ja sen seurauksena yksityisen palvelutarjonnan supistumiseen sekä yhteisöllisen toiminnan hiipumiseen, osittain jopa loppumiseen. Maaseutukunnissa todennettuja haasteita ovat syrjäytyminen palveluista, erityisesti digitaalisista, julkisista palveluista. Paikallisella tasolla resursseja, uudenlaisia toimintatapoja (Älykkäät Kylät strategioita) sekä uusia toimijoita tarvitaan. Hankkeen tavoitteena on hidastaa maaseudun negatiivista kehitystä, joka aiheutuu väestön ikääntymisestä ja vähenemisestä sekä yhteiskunnallisista muutoksista. Hankkeessa kehitetään paikallisia ratkaisuja ja sosiaalisia innovaatioita hyödyntämällä hyviä käytäntöjä. Hankkeen toteuttaa Kehittämisyhdistys Mansikka ry. Toteuttajakumppaneita ovat Leppävirran, Rautalammin sekä Vesannon kunnat. Yhteistyötä tehdään kolmannen ja neljännen sektorin sekä paikallisten yritysten ja muiden alueella toimivien kanssa. Kumppanuustyön ja verkostojen kautta saavutetaan hankkeen varsinainen kohderyhmä: haja-asutusalueella ja kylissä asuvat autottomat ja julkisen liikenteen ulkopuolelle jäävät eri tavoin, eri syistä syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat asukkaat. Hankkeessa luodaan pysyviä/uudistuvia toimintamalleja ja paikallisia sosiaalisia innovaatioita osallisuuteen, palveluihin ja toimintaan. Ne perustuvat paikalliseen tarpeeseen ja syntyvät prosesseissa - ne dokumentoidaan ja levitetään hyvinä käytäntöinä hyödynnettäväksi muualla. Toimintamallit voivat olla esim. ratkaisuja liikkumiseen, palvelujen ja tiedon saatavuuteen ja saavutettavuuteen tai uutta toimintaa yhteisöllisiin tiloihin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

261274

Loppumispäivämäärä

29.06.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Älykkäät kylät yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt